ตอนที่ 7 : มหาวิทยาลัยอีกฟากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก : หนังสืออุดมการณ์โอลิมปิกของคูเบอร์แต็ง : แปลโดย : ดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

บทนำ

            เดือนกรกฎาคม ค.ศ.1889 มร.อาร์มอนด์ เฟเลียร์ (รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส) ส่งคูเบอร์แต็งไปสหรัฐอเมริกาและแคนาดา “เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆที่นั่นและศึกษาองค์กรและการดำเนินงานของสมาคมกีฬาที่จัดตั้งโดยเยาวชนของประเทศเหล่านี้” คูเบอร์แต็งออกเดินทางช่วงปลายเดือนกันยายน ในระหว่างนี้ เขาเตรียมการเดินทางโดยอ่านทบทวนหนังสือชื่อ Democracy in America ของท็อควิเล คูเบอร์แต็งได้เห็นอเมริกาเป็นครั้งแรกในวัยเพียง 26 ปี เช่นเดียวกับท็อควิเล คูเบอร์แต็งเดินทางมาเพื่อเข้าใจบริบทซึ่งประชาธิปไตยต้องสมบูรณ์เพื่อแสดงบทบาทต่อการศึกษา ทั้งนี้ แม้ฝรั่งเศสจะยกเลิกระบอบขุนนางแต่ยังไม่สามารถสถาปนาประชาธิปไตยที่เสถียรภาพได้และหลักการศึกษายังคงไว้ซึ่งอนุรักษ์นิยม

            เมื่อถึงที่หมาย คูเบอร์แต็งเดินทางไปทั่ว เก็บข้อมูล สังเกตการณ์ และจดบันทึกผลสะท้อนคิดของตนเอง อเมริกันชนกำลังเตรียมอนาคตของพวกเขาภายในและโดยรอบของมหาวิทยาลัยต่างๆ แม้ความพยายามต่างๆจะแลดูไม่ค่อยบูรณาการ แต่ผลความก้าวหน้าได้สร้างจิตวิญญาณที่ดีของการแข่งขัน โดยจิตวิญญาณนี้ได้ประโยชน์จากความเป็นแองโกลแซกซันที่เด่นชัด จำนวนนักวิชาการและนักวิจัยที่มากหลาย รวมทั้งความกว้างใหญ่ของทวีป

            สำหรับอเมริกันชนแล้ว ความเคารพกฎหมายมีความสำคัญทัดเทียมกับเสถียรภาพของพลเมืองและศาสนา ความซื่อตรง จิตอาสา และการเสี่ยงเพื่อผลกำไรคือ หลักปฏิบัติ

            สมาคมกีฬาเฟื่องฟูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คูเบอร์แต็งเล็งเห็นการศึกษาสองระบบที่ตรงข้ามกัน ระบบที่มาจากอังกฤษเน้นเกมกีฬาอิสระ อีกระบบคือยิมนาสติกของชาวเยอรมัน โดยนักกีฬาจะถูกคัดเลือกด้วยเกณฑ์สรีระที่ชัดเจนและเคร่งครัด

            คูเบอร์แต็งพบว่า อเมริกาในขณะนั้น แม้จะมีสถาบันการศึกษาชั้นสูงจำนวนมาก แต่กลับมีจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาไม่มากและล้วนต่างมุ่งเน้นการเตรียมนักเรียนเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ส่งผลให้พื้นฐานสติปัญญาและจริยธรรมสั่นคลอนในขณะที่นักเรียนกำลังเข้าสู่ระยะสำคัญสุดของชีวิตในการสร้างความเป็นมนุษย์และพลเมือง โรงเรียนใหม่ๆถูกจัดตั้งขึ้นตามแนวการสอนของอาร์โนลด์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนี้ โดยการกีฬาจะสร้าง “เจตจำนงค์ทรงพลังและจิตใจงดงาม พร้อมด้วยร่างกายกำยำ” เสรีภาพภายในสถาบันเหล่านี้จะมี “การกำกับที่ดี” อย่างไรก็ตาม คูเบอร์แต็งมองว่า เสรีภาพในมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย แต่ก็เห็นว่า “ความเป็นอิสระที่ล้นเหลือนี้ ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่างๆ”

            นับจากนี้ ปรัชญาการศึกษาของคูเบอร์แต็งได้ตกผลึกด้วยศรัทธาต่อค่านิยมแท้จริงและการตอบโจทย์ของการศึกษาในขณะนั้น

            ในระหว่างการเดินทาง คูเบอร์แต็งประหลาดใจกับการบัญญัติกฎหมายกีดกันในมลรัฐตอนใต้ เขาเห็นว่า วัฒนธรรมควรทำให้คนอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการบังคับให้ละทิ้งความเป็นตัวตนของพวกเขา บุคคลสามารถยอมรับความแตกต่างโดยไม่ต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์ไป นอกจากนี้ เขายังตื่นตาตื่นใจในบทบาทสำคัญของสตรีเพศต่อสังคมอเมริกัน ในทางกีฬา สตรีมีโรงยิมพร้อมอุปกรณ์ครบครัน แม้คูเบอร์แต็งจะรู้สึกว่า อากาศภายนอกและการออกกำลังกายกลางแจ้งจะเหมาะสมกว่ามากก็ตามที การเดินทางสู่แคนาดาทำให้เขาประจักษ์ชัดถึงความเหนือกว่าของระบบการศึกษาอังกฤษที่มีต่อรูปแบบของชาวฝรั่งเศสแคนาดาที่มุ่งเน้นความเป็นปัจเจกชน

            สิ่งที่คูเบอร์แต็งพบไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมด แต่กลับตรงกันข้าม ระหว่างสามเดือนแรกในสถานที่ต่างๆของแอตแลนติก เขาพบลีลาชีวิตและมิติใหม่ๆของชีวิต เขาประสบกับจิตวิญญาณสร้างสรรค์ยิ่งใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องต่อธรรมชาติและการฝึกซ้อมที่มีรูปแบบหลากหลาย เขาบันทึกถึงการปรับเปลี่ยนด้านมาตรฐานเชาวน์ปัญญา ร่างกาย และจริยธรรม รวมทั้งข้อบังคับของสังคมและศาสนา ซึ่งพบเห็นทั่วไปในประเทศที่ใหม่และกว้างใหญ่แห่งนี้ ความผสมผสานของอารยธรรมหลากหลายนี้แสดงให้เขาเห็นว่า มนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่ออนาคตและด้วยการศึกษา มนุษย์สามารถคาดหวังถึงเสรีภาพ ความยุติธรรมและความสุขที่มากขึ้น

            ระหว่างการเยือนมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน คูเบอร์แต็งได้พบศาสตราจารย์วิลเลียม สโลน สัมพันธภาพระหว่างทั้งสองมีคุณค่าและยาวนานโดยประการหนึ่งคือการรื้อฟื้นโอลิมปิกเกมส์ซึ่งเป็นโครงการในใจของคูเบอร์แต็งอยู่แล้ว ความคิดของเขาได้ขยายกว้างไปสู่ความเป็นสากล ใน ค.ศ.1890 รายการเดินทางของเขาปรากฎในรูปหนังสือชื่อ มหาวิทยาลัยอีกฟากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ความหนา 379 หน้า

            รายงานของเขามุ่งเน้นที่ 9 หัวข้อหลักคือ กลางทะเล รอบนิวยอร์ค นิวส์อิงแลนด์ อังกฤษแคนาดาและฝรั่งเศสแคนาดา จากเหนือจรดใต้ หลุยส์เซียนา-ฟลอริดา-เวอร์จิเนีย วอชิงตันและบัลติมอร์ หนึ่งเล่มหนังสือ-หนึ่งการประชุมสภา-หนึ่งลำเรือ และบทสรุป หัวข้อเหล่านี้ปรากฎในส่วนต่างๆที่มีความสั้นยาวต่างกันมากขึ้นอยู่ที่หัวเรื่องเฉพาะหนึ่งใด

รอบนิวยอร์ก

            สิ่งแรกที่ทำให้เราตะลึงงันคือ การศึกษาสี่ปี สโมสรอาหาร หอพักนักศึกษา กีฬาหลากชนิด วรรณกรรมและสมาคมอื่นๆที่สะท้อนความอิสระเกินจำเป็นของวัยเยาว์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เราพบเจอในทุกแห่งจากเหนือจรดใต้และฝั่งตะวันออกไปตก บ่อยครั้งที่มหาวิทยาลัยอเมริกันจะถูกเรียกว่า “วิทยาลัย” ซึ่งไม่เหมาะสมนัก ฝรั่งเศสจะใช้คำนี้สำหรับ “โรงเรียน” ทั้งนี้ คำว่า “โรงเรียนพับลิก” ที่ใช้ในอังกฤษสำหรับโรงเรียนชั้นนำของประเทศนั้น จะเรียกว่า “โรงเรียนประถมศึกษา” ในอเมริกา ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวถึงประถมศึกษาของอเมริกาเนื่องจากชาวยุโรปรู้จักและค้นคว้าเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง พันธกิจที่ข้าพเจ้าได้รับจากรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาเกี่ยวข้องกับมัธยมศึกษาและสถาบันการศึกษาชั้นสูงเท่านั้นซึ่งเป็นที่รู้จักน้อยกว่าแต่อาจเป็นสิ่งที่ควรทราบ มัธยมศึกษาเป็นจุดเชื่อมระหว่างประถมศึกษาและมหาวิทยาลัยโดยข้าพเจ้าจะอภิปรายต่อไป โรงเรียนมัธยมศึกษาเหล่านี้อาจเปรียบเสมือนยิมเนเซียมของเยอรมันที่เจริญน้อยกว่า ที่จริงแล้ว โรงเรียนเหล่านี้คือโรงเรียนประถมศึกษาในระดับสูงกว่าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพิจารณาความสำคัญของช่วงชั้นการศึกษาระหว่างอายุ 11 และ 17 ปีนั้น จะประนามนักการศึกษาอเมริกันในข้อเท็จจริงว่า อเมริการุ่มรวยมหาวิทยาลัยแต่กลับขาดแคลนวิทยาลัยแบบฝรั่งเศส โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหลายเป็นโรงเรียนประจำ ยิ่งกว่านั้น ภารกิจหลักคือการเตรียมนักเรียนเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งในมิติด้านเชาวน์ปัญญาหรือจริยธรรมแล้ว สิ่งนี้ไม่สามารถก่อให้เกิดผลสมบูรณ์จริงแท้หรือรากฐานที่แข็งแกร่งได้

            แต่โรงเรียนในลักษณะวิทยาลัยฝรั่งเศสยังคงมีอยู่ โรงเรียนอื่นๆกำลังถูกจัดตั้งขึ้นและพวกเราคงจะมองไปสู่อนาคตที่ช่องว่างนี้จะได้รับการเติมเต็ม การดูถูกเหยียดหยามชาวแองโกลอเมริกันส่งผลสำคัญในประเด็นนี้พร้อมกับการพัฒนากีฬาอังกฤษที่รวดเร็วและเกินควร เป็นที่แน่ชัดว่า อเมริกามีความเชื่อมั่นในตนเองจากการรอดพ้นจากอาชญากรรมหลังสงครามการเมือง พวกเขาตระหนักถึงการสร้างชาติที่เข้มแข็งและความกลัวว่าตนเองจะอ่อนแอจากการยอมรับธรรมเนียมหรือความคิดเห็นต่างชาตินั้น ค่อยๆหมดไป โดยเหตุนี้ ฟุตบอล เรือพายและการออกกำลังกายกลางแจ้งโดยรวมจึงได้รับความนิยมในโลกใหม่นี้ ในขณะเดียวกัน นักการศึกษาชายตามองที่สหราชอาณาจักรเพื่อสร้างนวัตกรรมจากของเดิมซึ่งจะส่งผลดีขึ้นหากปราศจากแนวคิดเยอรมันที่เข้ามาและทำให้เกิดความโกลาหลและเพาะเมล็ดพันธุ์เลวร้ายขึ้น การศึกษาอเมริกาคือสมรภูมิที่การสอนแบบเยอรมันและอังกฤษต่างสู้ยิบตา ทั้งนี้เนื่องเพราะไม่เพียงแต่ชาวเยอรมันจะทรงอิทธิพลในสหภาพ แต่ผู้นำเยาวชนยังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยอรมันในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาด้วย

            โรงเรียนแบบวิทยาลัยฝรั่งเศสจำนวนน้อยซึ่งตั้งอยู่ในที่ต่างๆและที่กำลังเกิดใหม่นั้น ปลอดจากอิทธิพลของเยอรมันและแนวการศึกษาที่วางโดยอาร์โนลด์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ลงหลักปักฐานในโรงเรียนเหล่านี้ มหาวิทยาลัยปรินซ์ตันเกิดโชคลาภจากโรงเรียนลอว์เรนซ์วิลล์ที่ตนอุปถัมภ์ในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมนักเรียนรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งสำหรับมหาวิทยาลัยและจะประกันความเหนือกว่าของมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยคู่แข่งอื่นๆ

นิวอิงแลนด์

            1.บุรุษท่านนี้จะพาข้าพเจ้าเยี่ยมชมเคมบริดจ์ แม้ไม่มีผู้ใดแจ้งเขาทราบถึงกิจธุระของข้าพเจ้าในอเมริกา แต่เขาก็อยู่ที่นี่พร้อมหมวกและมีกำหนดการสำหรับข้าพเจ้า ทุกอย่างพร้อมแล้ว! พวกเราจะเข้าชมห้องสมุด สนามกีฬา ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และของสะสมต่างๆ และจะปิดท้ายที่โรงยิมส์ ในระหว่างทาง พวกเราจะไปชมต้นไม้ที่โด่งดังจากการนำกองทัพของวอชิงตันใน ค.ศ.1775!

            ในวันนั้น พวกเราได้เห็นเยาวชนจำนวนมากกำลังเล่นฟุตบอล เทนนิส หรือฝึกวิ่ง นอกจากนี้ ยังพบซากโบราณและเปลือกหอยนับไม่ถ้วน ต้นไม้ของวอชิงตันแลดูน่าเลื่อมใส สมอายุ พร้อมแผ่นป้ายดีบุกบนลำต้น รวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชายสูงวัยผู้ดูแลตนเองเป็นอย่างดี สิ่งที่น่าตื่นตามากกว่ากำลังรอพวกเราที่โรงยิมส์

            โรงยิมมีชื่อว่า โรงยิมส์เฮเมนเวย์ ตั้งตามชื่อศิษย์เก่าผู้บริจาคเงินก่อสร้างจำนวน 500,000 ฟรังก์ การตบแต่งภายในจากบล็อกไม้พร้อมด้วยเชือกและอุปกรณ์ยิมนาสติกจำนวนมาก แสงกลางวันค่อยๆอ่อนลงแต่ไฟฟ้าแสงสว่างยังคงไม่เปิดบนเพดาน ท่ามกลางแสงสลัว พอจะเห็นหนุ่มสาวใส่เสื้อถักแขนกุดในท่ายืดเหยียดกายแปลกประหลาด ในขณะเดียวกัน ทั้งเสียงบาดหูและน่ารำคาญจากรอกและชิ้นส่วนเหล็กที่ขาดน้ำยาหล่อลื่นต่างดังมาจากทั้งสารทิศ ตรงกลางห้อง นักกระโดดกำลังฝึกกระโดดข้ามคานที่ยกสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่เหลือกำลังทำอะไรอยู่? แม้จะดูไม่ออกเมื่อแรกเห็น แต่ข้าพเจ้าพอจะเข้าใจว่า พวกเขากำลังเคลื่อนตุ้มน้ำหนักที่อยู่ในร่อง ใช้แขนหรือขาดึง ยกด้วยศรีษะหรือบ่า ผลักด้วยเข่าหรือ…ทุกส่วนของร่างกาย สิ่งนี้คือความสำเร็จของการปรับยิมนาสติกสู่ท้องถิ่น หนึ่งคนถูกให้ฝึกบิดสะโพกตนเอง อีกคนเรียนรู้จากเมื่อคืนว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของนิ้วก้อยขวาเล็กกว่าข้างซ้ายหนึ่งมิลลิเมตรครึ่ง ส่วนอีกคนได้รับข่าวตื่นตระหนกเกี่ยวกับขนาดแขนตนเอง ทั้งหมดกำลังฝึกฝนอย่างแน่วแน่กล่าวคือ คนแรกกำลังเอาชนะสะโพกตนเอง คนที่สองพัฒนาสมดุลระหว่างนิ้วก้อยทั้งสอง และคนที่สามทำให้แขนใหญ่ขึ้น! สิ่งเหล่านี้ทำไปเพื่ออะไร? เป้าหมายอยู่ที่หุ่นมาตรฐาน ข้าพเจ้าจึงขอไปเห็นหุ่นมาตรฐานดังกล่าว พวกเราขึ้นบันไดวนไปยังห้องทำงานของ ดร.ซาร์เจนท์

            ข้าพเจ้านึกว่าตนเองอยู่ในห้องคณะกรรมการ สำนักงานอลังการที่ต้อนรับข้าพเจ้านั้น เต็มไปด้วยรูปปั้นโบราณขนาดเล็ก ของแกะสลัก ภาพถ่าย หนังสือและเอกสาร บริเวณพื้นประตู เด็กหนุ่มสามสี่คนในสภาพเปลือยต่างรอขานชื่อตนเอง ดร.ซาร์เจนท์ลุกจากด้านหลังโต๊ะและยื่นมือทักทายพวกเราอย่างสวยงาม หนึ่งในผู้ช่วยของเขาทำการตรวจสอบ ดร.ซาร์เจนท์ระงับและให้เขาเริ่มต้นใหม่เพื่อแสดงให้ข้าพเจ้าเข้าใจชัดเจนต่อหลักการและวิธีการของเขา นักเรียนคนแรกทดสอบความแข็งแรงด้วยเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า และการหายใจด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต ตามด้วยอุปกรณ์กลมขนาดเล็กวางที่ตำแหน่งหัวใจและสายยางโยงสู่หูของ ดร.ซาร์เจนท์ ข้อมูลการวัดจำนวน 58 อย่างได้รับจากเด็กคนนั้นตั้งแต่ส่วนฝ่าเท้าถึงส่วนบนของศรีษะ ซึ่งถูกเรียกเสียงดังและกล่าวทวนจากคนบันทึกข้อมูลเหมือนช่างตัดเสื้อ กำลังได้รับการจดลงในช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก 58 ช่องบนแผ่นกระดาษพิมพ์ซึ่งมอบให้ข้าพเจ้าเป็นของที่ระลึก แต่ยังไม่แล้วเสร็จ นักเรียนแต่ละคนที่ได้รับการทดสอบถูกไต่ถามเกี่ยวกับบิดาและมารดารวมทั้งปู่ย่าและตายาย พวกเราหน้าตาเป็นอย่างไรและจากไปด้วยโรคอะไร ข้อมูลเกี่ยวกับชีพจร ขนาดของตับ และอัตราการหายใจ ได้รับการบันทึก นอกจากนี้ นักเรียนถูกสอบถามว่า ติดหวัดง่ายหรือไม่ และมีอาการกำเดาไหลหรือไม่ ท้ายสุด พวกเขาจึงแต่งกายและชำระ “ค่าตรวจสอบ” ก่อนจากไป

            ดร.ซาร์เจนท์ แสดงทะเบียนขนาดใหญ่ซึ่งการเริ่มต้นของศาสตร์แขนงใหม่คือ มานุษยวิทยา ได้การยอมรับ ข้าพเจ้านึกถึงความสนุกสนานของนักค้าของเก่าใน ค.ศ.2000 ที่ค้นหาสมุดเล่มเล็กเหล่านี้ ภาพครอบครัวจะถูกแทนที่ด้วยแผ่นบันทึกของบรรพบุรุษ ผู้คนจะทำให้เพื่อนหยุดมองที่แผ่นสีเหลืองประดับด้วยภาพและกรอบทองคำเช่น “คนนี้คือลุงทวดของฉัน” และพวกเขาจะบอกว่า…“ดูสิว่า กล้ามเนื้อหน้าแขนของเขาแข็งแรงเพียงใด!” ดร.ซาร์เจนท์ สร้างหุ่นมาตรฐานขึ้นใหม่ซึ่งเป็นความโชคดี เขาใช้กรอบลายเส้นในการวาดส่วนโค้งความผิดปรกติของคุณเช่น เมื่อคุณยืนเทียบกับหุ่นมาตรฐาน พวกเราได้พบส่วนโค้งที่โด่งดัง! เป็นของนักเรือพายชื่อ ฮานลาน นักชกมวยชื่อดังคือ ซัลลิวาน…ก่อนหน้านี้ พวกเราบันทึก “ความเครียดจากโต๊ะนักเรียน” บนร่างกายของนักเรียนที่เข้ารับการตรวจสอบ

            ภายหลังการเยี่ยมชมโรงยิมอีกแห่งหนึ่งซึ่งพนักงานเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในขณะที่ ดร.ซาร์เจนท์ อธิบายการทำงานแก่ข้าพเจ้า พวกเราเข้าชมห้องเก็บรางวัลที่ล้นหลามไปด้วยป้ายประกาศ ถ้วยรางวัล และเหรียญที่คว้าชัยจากโรงเรียนหลายแห่ง รวมทั้งภาพถ่ายนักกีฬาต่างๆพร้อมวันแห่งชัยชนะ! ช่างจัดการทั้งปวงได้ดีมาก! เกมส์เหล่านี้อยู่ภายใต้เหล่าผู้อำนวยการที่จัดการราวเผด็จการทำให้นึกถึงคอกม้าแข่งที่คนเพาะพันธุ์ผู้ส่งมอบม้าชั้นดีแก่ผู้ฝึกสอน

            ตั้งแต่เริ่มที่อเมริกันชนเดินเข้าหากีฬาอังกฤษ พวกเขานำมาซึ่งความใคร่กระหายซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดูเกินจริงของอเมริกันชนในเวลาต่อมา โดยไม่มีความเสียสละใดที่ยิ่งใหญ่เกินไปสำหรับทีมผู้เล่นที่จะต่อสู้กับอีกทีมหนึ่งต่อหน้าฝูงชนที่ตื่นเต้นจำนวนมากในวันแข่งขัน ทุกสิ่งอย่างถูกจัดการสำหรับการฝึกหัดนักกีฬาต่างๆซึ่งชาวนิวยอร์ก อัลบานี บอสตัน และอื่นๆต่างพากันทุ่มพนันแก่ตัวผู้เล่นเหล่านี้ นักเรียนอื่นถูกปล่อยให้อยู่ข้างนอกโดยถูกส่งไปที่สนามฟุตบอลหรือที่เก็บเรือ นักเรียนกลุ่มนี้จะอยู่ในวิถีแห่งแชมเปียนส์ซึ่งเป็นจังหวะในการจัดสร้างโรงยิมส์ที่มีไว้เพื่อปลอบใจนักเรียนที่อาจไม่สามารถปกป้องเกียรติภูมิมหาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬาต่างๆ ในขณะเดียวกัน โรงยิมส์ถูกใช้อย่างเป็นระบบเพื่อเสริมความแข็งแรงและสร้างรูปร่างของแชมเปียนส์ที่เหนือคาดหมาย แม้การฝึกหัดในโรงยิมส์และการตรวจสอบเป็นประจำจะไม่ถูกบังคับในสถาบันแห่งนี้ แต่เป็นข้อบังคับในหลายมหาวิทยาลัยต่างๆ 

             ความคิดของข้าพเจ้าค่อนข้างสับสนขณะที่พวกเราออกจากโรงยิมส์เฮเมนเวย์ในเย็นนั้น แม้ข้าพเจ้าได้พบหลายสิ่งที่น่าสนใจและอยากรู้ รวมทั้งสิ่งที่น่าขบขันเป็นอย่างยิ่งหลายอย่าง แต่กลับไม่เกิดความประทับใจประการใดจากการหักกลบระหว่างประสบการณ์ดีและไม่ดีของข้าพเจ้า

            ณ จุดนี้ ข้าพเจ้ารู้ค่อนข้างดีถึงสิ่งที่คิดและเกิดดุลยพินิจที่ชัดเจนและถูกต้องว่า แนวทางทั้งหมดนี้ไม่ใช่การศึกษา แต่เป็นการปศุสัตว์!

            2.เมื่อมีเวลาว่างสองถึงสามชั่วโมง ข้าพเจ้าจะนั่งรถรางไฟฟ้าไปเคมบริดจ์เพื่อสังเกตและร่วมสนทนากับคนรู้จักพร้อมสังเกตพฤติกรรมและปฏิกิริยาต่างๆ หากคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กวัยสิบสี่ สิบห้าและสิบหกปี โดยต้องการรู้ว่าพวกเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างไร ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงมองพวกเขาเล่น ฟังพวกเขาพูดกับครู และดูวิธีการทำความสะอาดของพวกเขา เกณฑ์สามประการนี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ดีที่สุดและไม่เคยทำให้ผิดหวัง แต่สำหรับคนยุคนี้ คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและการสังเกตที่มากขึ้น

            สนามหญ้าร่มรื่นคือหัวใจของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ จุดนี้ คุณจะเห็นหอพักเกือบทั้งหมด เสียงเปียโนที่เศร้าศร้อยเล็ดลอดบานหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้ และทำให้ข้าพเจ้านึกถึงจตุรัสอ็อกฟอร์ดและเคมบริดจ์ ที่นี่ช่างมีเสรีภาพมากกว่าจริงๆ! ยามคำ่คืน จะไม่มีคนเฝ้าประตูที่อารมณ์เสียแก่กลุ่มรั้งท้ายและไม่มีประตูบานหนักที่กั้นนักเรียนไว้ด้านนอกจนรุ่งสาง จะมีใครห่วงใยพวกเขา? ไม่ค่อยจะมีใครรู้จักพวกเขา พวกเขาเองก็รู้จักคนอื่นน้อยมาก ระหว่างกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง

            เมื่อวานข้าพเจ้าทานที่สโมสรอาหาร แขกจำนวนน้อยล้วนมีความแตกต่าง บางคนผมสีบลอนด์และน้ำตาล หลายคนบุคลิกธรรมดาและบางคนดูเนียบ สง่างามและฟุ้งเฟ้อ คนที่นั่งใกล้ข้าพเจ้าฝันถึงชีวิตที่ทำงานหนักและเสียงเจี๊ยวจ๊าว อีกคนชอบความสงบ ต้นไม้ขนาดใหญ่และเก้าอี้ม้าโยก กล่าวอีกนัยหนึ่ง คนแรกต้องการไต่บันไดและคนที่สองต้องทอดกายลง…

            เพื่อนข้าพเจ้าคนหนึ่งซึ่งจบจากฮาร์วาร์ดสองปีก่อน บอกข้าพเจ้าถึงจำนวนเงินที่เขาใช้จ่ายที่นั่น เขาอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงขนาดเล็กที่ไม่ทราบจะแสดงความเชื่อในความเป็นผู้ดีของตนอย่างไรและตอกย้ำด้วยความเป็นกลุ่มเฉพาะที่สุดโต่ง หากไม่สามารถสืบหาวงศาคณาญาติจากอังกฤษหรือแขวนตราสัญลักษณ์บนรถยนต์ อย่างน้อยคุณต้องโปรยเงินออกนอกหน้าต่าง หาไม่แล้ว ก็ไม่ต้องคิดจะเป็นสมาชิกของพวกเขา แต่คนกลุ่มนี้กลับไม่มีความน่าสนใจแม้ในทางหนึ่งเลย! พวกเขาทำสิ่งประหลาดนับพันซึ่งไร้สาระเพื่อให้พวกตนอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชนชั้นนำและไม่เข้าใจความเป็นไปของโลก นอกจากในเมืองบอสตันที่พอจะมีชนชั้นนำแล้ว ที่อื่นไม่มีความหวัง ท้ายสุดแล้ว ชายหนุ่มเหล่านี้จะต้องทำประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งบางที พวกเขาจะเป็นอัยการเพียงแค่ความสนุกสนานและมีที่ยืนในโลกใบนี้

            สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ฮาร์วาร์ดดูโกลาหลต่อการลอกเลียนมหาวิทยาลัยต่างๆของอังกฤษอย่างสับสนและเข้าใจยากโดยขาดซึ่งบรรยากาศหรือแนวความเป็นอเมริกันอย่างแท้จริง ปัญญาชนบางคนหลงทางในกระแสการปรับเปลี่ยนที่ปราศจากทิศทางหลัก กล่าวโดยสรุป มหาวิทยาลัยก็เสมือนเป็นอังกฤษใหม่ ซึ่งเป็นมิติที่คล้ายคลึงกับฝรั่งเศสในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่สิบหกซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แปรปรวนและสิ้นหวังในช่วงท้ายสมัย…สภาพเช่นนี้สามารถได้รับการฟื้นฟูได้โดยเฉพาะในอเมริกา เนื่องจากช่วงเวลาเหล่านี้มักเป็นเพียงช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้น แต่ใครก็ตามที่พิจารณาอเมริกาในนิวอิงแลนด์ปัจจุบัน อาจจะหลงคิดว่าเป็นยุโรปแต่จะไม่เข้าใจสิ่งใดเลย!

            หลังมื้ออาหาร พวกเราลงทะเบียนชื่อของสโมสรแฮสตีพุดดิ้งซึ่งเป็นชื่อแปลกจากขนมพุดดิ้งหนาที่ต้องทานหมดอย่างเร็ว สโมสรแห่งนี้แสดงหลายประการให้ประจักษ์จากการฝึกหัดศิลปะการล้อเลียนด้วยจิตวิญญาณเต็มเปี่ยมและอัจฉริยภาพระดับสูง จากนั้น พวกเราได้พบกับศาสตราจารย์คอห์นที่น่ายกย่องซึ่งสอนวิชาวรรณกรรมฝรั่งเศสและทำให้นักเรียนชื่นชมวิชานี้ ท่านถูกถาโถมด้วยคำถามทุกชนิดจากข้าพเจ้าและตอบด้วยความมีน้ำใจอย่างล้นเหลือ โดยชักนำให้ข้าพเจ้าใส่ใจต่อการขาดหลักพื้นฐานในการศึกษาของชาวอเมริกัน นักเรียนรู้ไม่น้อยและกระตือรือร้นที่จะเรียน แต่กลับไม่มีมนุษยศาสตร์เพื่อค้ำจุนโครงสร้างการเรียนรู้ พวกต่อต้านมนุษยศาสตร์ด้วยความเกลียดชังและเสียดสีสารพัดในฝรั่งเศสเหล่านี้ ควรมาที่นี่และเห็นช่องโหว่ที่พวกเขาละทิ้งไป…โรงเรียนต่างๆที่จัดตั้งขึ้นตามแผนงานลอร์เร็นซ์วิลล์จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้

            3.ข้าพเจ้าเพิ่งใช้เวลายี่สิบชั่วโมงในเมืองเลน็อกซ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นห่างจากตะวันตกของเมืองบอสตันประมาณสี่ชั่วโมง ที่นี่อยู่ท่ามกลางทัศนียภาพภูเขาและเต็มไปด้วยทางเดินสวยงาม เศรษฐีล้วนต่างมีบ้านตากอากาศที่นั่น ที่ดินผืนจิ๋วขายในราคาสูงลิ่ว แต่หากคุณปรารถนาจะพำนักที่นี่ ก็ยังมีสิ่งจำเป็นอื่นกล่าวคือ การยอมรับ สุภาพบุรุษอเมริกันที่นี่มีความสุขเล็กๆต่อการใช้ธรรมเนียมชนชั้นนำ พวกเขาสืบค้นอย่างจริงจังเกี่ยวกับเชื้อสายของสมาชิกใหม่และซุบซิบกันว่าควรจะยอมรับพวกเขาหรือไม่ สิ่งจอมปลอมเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์ชัดในอเมริกาซึ่งควรถูกหัวเราะเย้ยหยัน ความจริงแล้ว จะพบแม้ในครอบครัวที่ดีสุดต่างๆว่า เกือบจะไม่มีใครสนใจถึงกำพืดของครอบครัว พวกเขารู้จักพ่อแม่ และอาจคุ้นเคยไม่มากก็น้อยต่อปู่ย่าตายาย แต่ที่เหลือคงคลุมเคลือในสายหมอก อย่าสนใจว่าคนเลน็อกซ์จะให้ความสำคัญกับตนเองอย่างขึงขังจริงจังเพียงใด จะมีนักเดินทางกี่มากน้อยที่จะประเมินอเมริกาจากเลน็อกซ์หรืออังกฤษจากสภาเครือญาติ!

            จากที่นั่น ข้าพเจ้าเดินทางต่อไปที่เมืองเล็กของแอมเฮิรสต์ที่ซึ่ง ดร.ฮิตช์คอร์กที่น่านับถือ (บิดาของมานุษยวิทยา) พำนักอยู่ วิทยาลัยแอมเฮิรสต์ก่อตั้งใน ค..1821 และเปิดรับนักเรียนชุดแรกจำนวน 47 คน ปัจจุบันได้ขยายเป็น 360 คน คณะอำนวยการประกอบด้วยอาสาสมัคร 10 ท่านและเจ้าหน้าที่ 7 ท่าน โดยตำแหน่งที่ว่างลงจากการเสียชีวิตหรือลาออก จะเป็นสิทธิของศิษย์เก่าเท่านั้น การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการบริหารมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นสิ่งแปลกเล็กน้อยที่สุดของระบบอเมริกัน โดยส่วนตัวแล้ว ข้าพเจ้าเห็นจุดเด่นหลายประการ ตามแนวทางนี้ มหาวิทยาลัยจะได้รับการสนับสนุนและการปกป้องอย่างเข้มแข็ง งานประจำจะไม่เป็นภาระและยังรักษาจิตวิญญาณของการแข่งขันไว้ได้ ท้ายสุดแล้ว ในมิติสังคมคือประโยชน์อนันต์จากการเป็นสมาชิกกลุ่มตลอดชีพที่ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน! วิทยาลัยแอมเฮิรสต์ดำเนินการก้าวหน้านั้นโดยการให้นักเรียนเข้าร่วมการบริหารด้วย คณะแบ่งอำนาจแก่สภาซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้นปีสี่ 4 คน ปีสาม 3 คน ปีสอง 2 คนและปีหนึ่ง 1 คนที่ได้รับเลือกตั้งจากชั้นปีตนเอง ประเด็นเกี่ยวกับระเบียบและความประพฤติ อยู่ในความรับผิดชอบของสภานี้ พวกเขาปกครองตามที่เห็นควรและการลงนามของประธานคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม ระบบนี้สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ก่อตั้งนับแต่ลงมือปฏิบัติ

            เกือบทั้งหมดของนักเรียน 360 คนมาจากรัฐแมซซาชูเซตส์และใกล้เคียง บางคนมาจากตะวันตกและห้าคนเป็นชาวต่างชาติ มีเพียงชาวเวอร์จิเนีย 2 คนที่เป็นตัวแทนจากตอนใต้ ข้าพเจ้าได้ข้อมูลนี้ระหว่างการนั่งรถยนต์คันจิ๋วไต่ทางชันลงสู่ที่ราบเนื่องเพราะแอมเฮิรสต์ตั้งอยู่บนภูเขาที่ประดับประดาไปด้วยอาคารเด่นตระหง่านทั้งหลาย วันนี้มีเทศกาลกีฬา “Fall Meeting” ที่จัดแข่งขันวิ่งและกระโดด แต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่า ดร.ฮิตช์คอร์กใส่ใจในกีฬาเหล่านี้น้อยกว่าการออกกำลังกายแขนและขาที่สวยงามสี่ครั้งต่อสัปดาห์ในโรงยิมของเขา ตามจังหวะเปียโนด้วยท่านเป็นคนหนึ่งที่มีศรัทธาต่อดนตรี ในอเมริกา ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกส์มีหรือไม่มีศรัทธาต่อดนตรี ผู้คนชื่นชมที่จะเห็นนักเรียนของพวกเขาขยับกายขึ้นลงคล้ายกระโดดตามเสียงเพลงและได้ยินเสียงส้นเท้ากระแทกพื้นพร้อมกันในคอร์ดสุดท้าย ดร.ฮิตช์คอร์กเป็นผู้มีอารมณ์ขันและสุขภาพดี ศรัทธาที่ลึกซึ้งต่อแนวคิดของตนคือสิ่งพิสูจน์ที่ทำให้ท่านเป็นบุคคลที่รัก ท่านเป็นผู้สูงวัยในปัจจุบันโดยได้บรรลุเป้าหมายตนเองกล่าวคือ ท่านได้โน้มน้าวนักเรียนทั้งหลายว่า ร่างกายต้องถูกสร้างเช่นเดียวกับบ้านและการรักษาทั่วไปแก่โรคทุกชนิดคือ การใช้ยิมนาสติกหลากชนิดที่จัดเตรียมเป็นอย่างดี รวมทั้งทุกคนต้องตรวจสอบร่างกายทุกสองสัปดาห์เพื่อรู้ตนเองคงจะกล่าวไม่ได้ว่า ท่านไม่ตระหนักต่อบทบาทด้านจริยธรรมของการกีฬา ท่านไม่สงสัยแม้เพียงเล็กน้อยแก่บทบาทดังกล่าวซึ่งสามารถสัมผัสกลิ่นอายวัตถุนิยมจากหนังสือที่ท่านตีพิมพ์ได้! แม้ชื่อของพระเจ้าปรากฎอยู่ทุกหนแห่ง แต่ไม่มีความหมาย ความประทับใจของหนังสือเหล่านี้คือ อุดมคติที่บิดเบือน การศึกษาแบบติดดิน การไร้สามัญสำนึกที่เต็มไปด้วยวัตถุนิยม

            ประมวลรายวิชาที่นี่ไม่มีความพิเศษกล่าวคือ วรรณกรรมในแขนงหนึ่งและวิทยาศาสตร์ในอีกแขนงหนึ่งโดยมีเครื่องหมายยัติภังค์คั่นกลางเพื่อให้คนที่เก่งด้านการเขียนจะคำนวณเป็นบ้างและพวกหัววิทยาศาสตร์จะไม่คิดว่าดาวเลกูลัสหมายถึงบริษัทวิศวกรรมโยธา รายวิชาเหล่านี้มีความครอบคลุมและถูกจัดเตรียมเป็นอย่างดี โดยนักเรียนที่วิทยาลัยแอมเฮิรสต์ดูจะคร่ำเคร่ง พวกเขามีสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจไม่มากนัก เมืองมีขนาดเล็กและถนนไม่กี่สายก็ค่อยๆมืดลงตามชนบท

            ที่โรงแรม พวกเราได้รับบริการที่โต๊ะอาหารจากสตรีที่ แม็กซ์ โอ เรลล์ เรียกขานว่าดัชเชสยกเว้นเพียงแต่ว่า ไม่มีที่แห่งหนใดในโลกที่จะเจอะเจอดัชเชสที่ยโส ไม่ซื่อตรง และหัวเสียเยี่ยงนี้ คำพูดที่ไม่มีน้ำเสียง น่ารังเกียจ ไม่มีมารยาท และการล้อเลียนไม่หยุดของบริกรหญิงชาวอเมริกันเหล่านี้กลายเป็นฝันร้ายจริงแท้ของผู้เดินทางที่ออกจากเมืองใหญ่เข้าสู่เมืองขนาดเล็กมากเช่นนี้ ด้วยพลังทั้งหมดของเขา เขาหวังจะพบกับวันที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะสามารถเปลี่ยนดัชเชสเหล่านี้ให้สงบปากสงบคำและเชื่อฟัง    

ชาวแคนาดาอังกฤษและแคนาดาฝรั่งเศส    

            คุณลักษณะเด่นสองประการที่ช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากผู้รุกรานคือ สามัญสำนึกที่ดีและความเพียรพยายาม หากพิจารณาจำนวนประชากรวันนี้เทียบกับสถิติประชากรภายหลังการโอนถ่ายแคนาดาให้อังกฤษ การหวนนึกถึงการถูกกระทำของพวกเขา ความโหดร้ายต่อพวกเขา ความอยุติธรรมที่ต้องทนทุกข์ เราคงจะชื่นชมผลสำเร็จของพวกเขาจากความอุตสาหะอันประกอบด้วยทักษะ ความอดทนและความดื้อรั้น พวกเขาสามารถใช้โอกาสแม้น้อยนิดได้อย่างดีเยี่ยมต่อการทำกำไรจากสิ่งไร้ค่าและช่วงชิงดินแดนด้วยวิธีการหนึ่งใดที่เป็นไปได้ ในช่วงเลวร้าย สหรัฐอเมริกาพยายามถึงสองครั้งเพื่อครอบครองและปลดปล่อยพวกเขา แต่พวกเขาผนึกกำลังกับผู้ยึดครองเดิมเพื่อขับไล่อิสรภาพซึ่งเสมือนภยันตรายที่แม้จะมีเสน่ห์สำหรับพวกเขาทั้งสองคราวนี้ โดยจะไม่มีตัวอย่างของอุดมการณ์การเมืองเช่นนี้อีกแล้วในประวัติศาสตร์โลก ปัจจุบันนี้ พวกเขามีความสุขกับเสรีภาพเต็มที่ รัฐบาลกลางซึ่งได้รับความเข้าใจและบริหารที่ดีกว่าในสหรัฐอเมริกามากนั้น ได้กระจายผลกำไรต่างๆแก่พวกเขา ด้วยเชื้อสายทรงคุณค่ายิ่งของพวกเขาและคำปรึกษาทรงปัญญาของบาทหลวงลาเบลล์ผู้โด่งดังซึ่งปกครองอาณานิคม พวกเขาได้ขยายจำนวนไปทางเหนือและตะวันตกโดยพลิกฟื้นดินแดนไร้ผู้คนให้กลายเป็นผืนดินอุดมสมบูรณ์ อนาคตของพวกเขาดูสดใสแน่นอน ทุกสิ่งคงจะดีที่สุดหากพวกเขาจะไม่ถูกทิ้งให้ล้าหลังจากการศึกษาซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสุดในชีวิตปัจจุบัน

            แต่เราต้องไม่ด่วนสรุปเรื่องนี้ว่า โรงเรียนละเลยการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนพาณิชย์นั้น ได้รับการบริหารเป็นอย่างดีและการเอาใจใส่ให้โรงเรียนเหล่านี้สอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน จะประกันความเหนือกว่าต่อคู่แข่งชาวอังกฤษในอนาคตซึ่งไม่สามารถและจะไม่มีทางได้เรียนภาษาฝรั่งเศสแม้เพียงหนึ่งคำ อย่างไรก็ตาม  แนวคิดของพวกเขาถูกบิดเบือนสู่ทิศทางหนึ่งที่ฉุดรั้งการพัฒนาของพวกเขา สติปัญญาของพวกเขาถูกอบรมให้เคลื่อนที่ภายในกรอบที่ปิดกั้นความยิ่งใหญ่หรือความสร้างสรรค์ เหนือสิ่งอื่นใด การศึกษาคือสิ่งที่ขาดหายไป สำหรับชาวแคนาดาแล้ว พลศึกษา สุขอนามัย การบ่มเพาะบุคลิกภาพและการใช้เสรีภาพคือสิ่งที่ไม่มีความหมาย ถัดจากพวกเขา เด็กอังกฤษเล่นกีฬาหลากชนิดซึ่งนำพาสู่ชีวิตที่กระตือรือร้นด้วยการริเริ่มและเจตจำนงค์…ผลที่ได้รับคือ คุณประโยชน์ทั้งหลายเกิดแก่พวกเขา ธุรกิจแวดล้อมพวกเขา ความเห็นของพวกเขามีอิทธิพล รวมทั้งการชดเชยข้อเสียเปรียบด้านตัวเลขที่อาจทำให้พวกเขาพ่ายแพ้แม้กระทั่งในเมืองมอนทรีออล ชาวแคนาดาฝรั่งเศสใช้ร่างกายกำยำในการถางผืนดิน ทำงานหนักและหว่านเมล็ดพันธุ์อย่างขันแข็ง แต่ชาวแคนาดาอังกฤษเก็บเกี่ยวผลิตผล อาจจะไม่เคยมีครั้งใดที่ความได้เปรียบของการศึกษาอังกฤษจะส่งผลชัดเจนหรือหนทางที่แน่นอนไปกว่าประจักษ์พยานของชาติพันธุ์นี้ซึ่งคุณสมบัติที่เพียบพร้อมจะครอบครองทุกสิ่งอย่าง…ยกเว้นแต่เพียงความสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ของบุคลิกภาพ ในการแข่งขันเพื่อความมั่งคั่ง ชาวแคนาดาฝรั่งเศสซึ่งมีรสนิยมตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึง ย่อมไม่อาจเอาชัยได้

จากเหนือจรดใต้

            1.น้ำจากทะเลสาบมิชิแกนซัดเข้าหาทุ่นไม้ที่กั้นหาดทราย คลื่นน้ำระยิบระยับที่ขอบฟ้า สิ่งที่มองเห็นจากที่ห่างไกลมีเพียงปล่องไฟที่เป็นประตูเข้าอุโมงค์ใต้นำ้ที่เมืองชิคาโกสร้างขึ้นเพื่อการมีนำ้สะอาด มวลน้ำขนาดใหญ่ที่พายุก่อตัวขึ้นนั้นคือ น้ำจืด คลื่นยักษ์เหล่านี้ไม่ใช่คลื่นมหาสมุทร ซึ่งเป็นมโนทัศน์ที่เข้าใจยาก โดยอาจสงสัยว่าทำไมต้นราชินีแห่งทุ่งหญ้าจึงไม่ถูกขนส่งไปยังขอบมหาสมุทร

            คงเป็นการไม่ง่ายในการขนย้ายเมื่อเมืองถูกทำลายด้วยเปลวเพลิง ขณะอายุแปดขวบ ข้าพเจ้าได้ยินว่าเมืองชิคาโกมอดม้วยด้วยเปลวเพลิง ไม่เหลือแม้เถ้าธุลี!” และยังหลงเหลือความทรงจำเลือนลางเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เหนือธรรมชาตินั้น ทั้งนี้ เมืองชิคาโกในวันนี้ไม่ได้ดูเหมือนเมืองที่ถูกเผาเป็นจุญเมื่อสิบเก้าปีก่อน ถนนหนาแน่นเรียงรายด้วยอาคารต่างๆตระหง่านตาที่ตบแต่งอลังการพร้อมด้วยเสาหินอ่อน ทุกสิ่งที่นั่นให้ความรู้สึกถึงความแข็งแกร่ง หนักแน่นและความหมายที่มอบเป็นที่ระลึกแก่อดีตและความทรงจำ ชั่วขณะหนึ่ง เราอาจเกิดความรู้สึกต้องการที่จะถามหาทางไปพระราชวัง ที่นี่มีพระราชวังเช่นกันซึ่งเจ้าฟ้าแห่งเงินตราได้ครองบัลลังก์กล่าวคือ ตลาดหลักทรัพย์ชิคาโก พวกเราถูกคะยั้นคะยอให้เยี่ยมชมห้องค้าซึ่งมีแต่ความอึกทึกครึกโครมทั้งวันและเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง สิ่งเหล่านี้สามารถพบได้ในทุกอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แต่ก็ไม่มีแห่งใดที่โอ่โถงอลังการนัก ตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้มีเสามหึมาและกระจกสีบานสูงทำให้ละม้ายโบสถ์ สถานที่แปลกตา และเราอาจพบว่าตนเองกำลังจับจ้องสายตาไปที่รูปปั้น หรือนักบวชธิเบตผู้ศักดิ์สิทธิ์ หรือบัลลังก์…   

            รอบข้างพระราชาแวดล้อมย่อมมีราชสำนักที่ขับเคลื่อนโดยผู้ภักดีและคณิกาทั้งหลายซึ่งแม้การขยับกายของพวกเขาเพียงน้อยนิดจะถูกจับจ้อง คำพูดเล็กน้อยจะถูกนำไปกล่าวซ้ำ และเศษเสี้ยวความคิดก็จะถูกดักฟัง หนังสือพิมพ์อเมริกาชอบเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่านโดยลงข่าวผู้เสวยสุขจำนวนน้อยในปัจจุบันโดยเฉพาะด้านข้อมูลรายได้ของพวกเขา เศรษฐีเงินล้านคือแบบอย่างในอุดมคติ สำหรับหนุ่มสาว เศรษฐีเงินล้านเปรียบเสมือนโฮลานด์ในยุคกลางหรือโลซานของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ เศรษฐีเหมือนมีพลังลึกลับโดยหากเกิดสิ่งเลยร้ายต่อเขา ก็จะมีคำกล่าวหักล้าง และนี่คือสิ่งที่นักข่าวรายงานโดยพาดหัวข่าวเกี่ยวกับหายนะด้วยคำปรัชญาแหวกแนวว่าเศรษฐีถูกย่างสด จำนวนเงินหลายล้านปกป้องเขาไม่ได้!จริยธรรมเสื่อมโทรมใดและสังคมฟอนเฟะใดที่เงินตรามีอิทธิพลครอบงำแต่ไม่ได้ถูกยังยั้งตามครรลองของยุโรป?

            ทั้งนี้ การณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น! สังคมชิคาโกรักใคร่สิ่งสวยงามโดยได้รับการกระตุ้นจากความเป็นผู้ดีและใฝ่หาจริยธรรมสมบูรณ์เหมือนกับที่ไขว่คว้าความมั่งคั่งกล่าวคือ จริยธรรมกำลังเพิ่มสูงขึ้น ให้อ่านหนังสือ “Great Fortunes in the United States” ของ เดอ วาฮิกนี ซึ่งนำเสนอมหาเศรษฐีของศตวรรษโดยสาธยายถึงการเริ่มต้นจากศูนย์ ความไม่ท้อถอย และชีวิตผกผันของพวกเขา ยามที่เขาก้าวถึงจุดสูงสุดเมื่อสร้างตัวสำเร็จ บุคลิกภาพจะเหมือนกันคือ ช่างสงสัย ชอบสั่งการ พูดน้อย แต่ใจกว้างในการให้ทานแก่คนยากไร้และการสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล หรือพิพิธภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้คือภาพของเศรษฐีชาวอเมริกัน

            มีชายผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งอาศัยใกล้ชิคาโกคือ พูลแมน ช่างก่อสร้างและข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นคนประดิษฐ์รถนอนที่โด่งดังภายใต้ชื่อของเขาคือ รถนอนพูลแมน การสะสมความรำ่รวยมหาศาลพร้อมจ้างคนงานจำนวน 5,000 ในโรงงานยังไม่สมใจเขาโดยทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาผู้คนตามคำแนะนำจากผู้ทรงภูมิและใจบุญสุนทานทั้งหลายตามความอุปถัมภ์ที่เขามอบให้

            คล้ายกับนักอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่อุทิศแก่ฝรั่งเศสด้วยแรงบันดาลใจในหลักการเดียวกัน เว้นแต่เพียงว่า พูลแมนไม่มีการเรียกร้องสิ่งตอบแทนแก่ตนเองและคนงานได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตามธรรมเนียมของอเมริกันชนทั้งหลาย รวงผึ้งที่ทำงานของคนงานตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณสี่สิบนาทีโดยรถไฟซึ่งต้องผ่านพื้นที่ไร้ผู้อาศัยขนาดใหญ่แต่ก็ถือว่าเป็นเมืองชิคาโก! ด้วยกลอุบายอันน่าขบขันนี้ พวกเขานับรวมผู้อาศัยในเมืองได้ถึง 1,500,000 คน แต่ความจริงก็มีมากกว่า 900,000 คนซึ่งถือว่าไม่เลวสำหรับเมืองเกิดใหม่เช่นนี้!

            เมื่อถึงจุดหมาย พวกเราเยี่ยมชมโรงงานหลากหลาย โรงหล่อเหล็กพร้อมเตาหลอม ประกายเหล็กและเสียงดังจากฆ้อนทุบขนาดใหญ่ โรงงานแบบไม้ที่รถยนต์กำลังขึ้นรูปร่างที่ละน้อยขณะถูกเคลื่อนบนรางจากคนงานหนึ่งไปยังคนถัดไป พวกเราเข้าชมโรงงานผลิตตู้เก็บของ ทำสี ผลิตพรมและผ้า อุปกรณ์ทั้งหมดถูกผลิตที่นี่โดยเมื่อรถยนต์ออกจากโรงงานไป สิ่งเดียวที่ต้องทำคือ การปีนขึ้นรถเท่านั้น จากนั้น พวกเราแวะไปที่ธนาคาร โรงเรียน โรงภาพยนตร์ ห้องสมุดและโบสถ์ของนิกายต่างๆ บ้านพักอาศัยมีให้เลือกทุกขนาดและราคา แม้คนงานจะไม่เคยเป็นเจ้าของเนื่องจากไม่เป็นที่นิยมของคนงานที่จะขยับกลายเป็นเจ้าของก็ตาม ประเด็นเหล่านี้ปรากฎแจ้งในยุโรป ข้าพเจ้าเชื่อว่า ค่าเช่าถูกลงทุกห้าปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีเด็กเกิดใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งพิเศษเชิงจริยธรรมและเสถียรภาพ มร.พูลแมนได้จัดตั้งสมาคมกีฬาซึ่งมอบเงินรางวัลสูงค่า คนงานจำนวนมากเป็นสมาชิกในอังกฤษเช่นเดียวกันที่คนงานจัดตั้งสมาคมกีฬา เรือพายและคลิกเก็ต โดยเหตุนี้ จึงยืนยันได้ว่า การใช้แรงงานอย่างเคี่ยวกรำไม่สามารถทดแทนการกีฬาได้ ผู้คนที่พิจารณาการกีฬาแต่เพียงการเคลื่อนไหวร่างกายจะพบว่า สาระสำคัญแท้จริงกำลังหลีกเร้นจากพวกเขาไป

             2.ชิคาโกกำลังสว่างไสวขึ้นด้วยแสงสีฟ้าหรือเหลืองที่ส่องประกายไปทั่ว เสียงดนตรีขับกล่อมมื้อคำ่ในโรงแรมและโรงละครต่างเปิดประตูต้อนรับ ช่วงเวลาผ่อนคลายของผู้คนที่ง่วนกับการสัมภาษณ์ การประชุมและกิจธุระต่างๆซึ่งจองจำเขาไว้ภายในกำแพงข่าวสารตลอดวัน เขาครุ่นคิด คำนวณ ตรึกตรองและกำลังทิ้งเมฆทะมึนที่ตนประสบอยู่ไว้ข้างหลัง เขาปลายตาครั้งสุดท้ายไปที่กองกระดาษและจดบันทึกด้วยความปรีดาว่า ตนเองทำงานวันนี้แล้วเสร็จและบ่ายหน้าไปหาความผ่อนคลายบนโต๊ะหรูหรา ที่การแสดงชโลมใจหรืองานเลี้ยงรื่นเริง ภรรยาของเขาก็ต้องจัดการงานปัจจุบันทันด่วนตลอดวันเช่นกัน เธอง่วนอยู่กับเด็กๆ บ้านพักและธุระส่วนตัว โดยส่งข้อความแก่ผู้ติดต่อด้วยประโยคเรียบง่ายที่อาจดูไม่สุภาพสำหรับพวกเรา แต่คุณนายผู้นี้ได้ขอโทษ เธอต้องขออภัยที่ไม่มีเวลาสนทนากับคุณ เธอไม่มีเวลาว่างและหากจะมีชั่วครู่ เธอจะใช้เวลาอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์เพื่อติดตามเหตุการณ์และการค้นพบต่างๆ เธอมีความสุขในชีวิตที่ตนรัก โชคชะตากำลังส่งยิ้มให้เธอแม้จะเกิดความลำบากในวันพรุ่งก็ตามที เธอทราบเรื่องนี้ดีแต่ก็ไม่วิตกกังวลและไม่เคยสงสัยหรือประหลาดใจแม้เพียงเล็กน้อยถึงความเท่าเทียมระหว่างตนเองกับหญิงรับใช้ทำความสะอาดให้แก่ตน เธอสวดมนต์แต่ไม่ค่อยจะขอสิ่งใดจากพระเจ้า เธอเทิดทูนพระเจ้าด้วยความศรัทธาแต่ไม่เคยคาดคิดว่า พระเจ้าจะสนใจในความสุขใดๆของเธอ สามีของเธอก็รู้สึกต่อพระเจ้าในลักษณะเดียวกัน เขารู้ว่าตนเองมีพันธกิจในโลกนี้และได้กำหนดไว้สามประการแก่ท่านกล่าวคือ เป็นคนสุจริต ใจบุญสุนทานและทำธุรกิจ ซึ่งจะทำให้พระเจ้ามีความสุข

            ท้ายสุดแล้ว สิ่งนี้คืออุดมคติ เพียงแต่พวกเราชาวยุโรปอาจไม่ใคร่จะเข้าใจนัก ชาวกรีกแสวงหาความสมบูรณ์ของบุคคลด้วยดุลยภาพแห่งสมรรถภาพทั้งหลายของบุคคลนั้น ยุคกลางสรรเสริญทุกข์กิริยาคือการใช้ใจบังคับร่างกายซึ่งถือเป็นศัตรูต่อกัน จากนั้น ก็ตามด้วยอุดมคติแบบทหารและกลายเป็นกิจกรรมที่นิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน กล่าวโดยสรุปแล้ว ยามที่เราต่อสู้กับสิ่งต่างๆ ผู้คน เหตุการณ์หรือตนเอง จะนำมาซึ่งความบากบั่นเสมอและความบากบั่นนี้คือ คุณธรรม  

            หลุยส์เซียนา ฟลอริดา และเวอร์จิเนีย  

            1.มร.พอล ทูเลน ระบุเจตนารมณ์ในเอกสารบริจาคของเขาเพื่อการศึกษาของคนผิวขาว ซึ่งคงไม่จำเป็นต้องกล่าวถึง หากหนุ่มสาวชาวนิโกรหาญกล้าลงทะเบียนเรียน คงจะประสบปัญหามาก ทางตอนเหนือ คนดำและคนขาวทัดเทียมกัน มีโรงเรียนจำนวนมากสำหรับหลายเชื้อชาติและการเหยียดชาติพันธุ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ที่นี่ การเหยียดผิวยังมีอยู่ถึงขีดสุด ชาวนิโกรมีร้านกาแฟสำหรับพวกตนเท่านั้น ตู้โดยสารเฉพาะในขบวนรถไฟและที่นั่งเฉพาะในโรงละคร พวกเขาต้องหลีกทางให้คนขาวทุกแห่งแม้กระทั่งในโบสถ์! แม้พวกเขาจะเป็นประชากรส่วนใหญ่และหากต้องการ ก็สามารถยกเลิกการแบ่งแยกที่น่าละอายนี้ได้ แต่พวกเขาเป็นคนจำพวกยอมรับโชคชะตาและการกีดกันรวมทั้งขี้อายมาก การเป็นทาสทำให้พวกเขายังคงปฏิบัติตามเจ้านายเดิมและเป็นที่เชื่อว่า การรับรู้ถึงความเสมอภาคจะต้องใช้เวลาจากกลุ่มหนึ่งสู่กลุ่มอื่นๆ

            อย่างไรก็ตาม ปัญหาชาวนิโกรนี้กลายเป็นความวิตกแก่ผู้แทนราษฎรและก่อให้เกิดแผนงานแปลกประหลาดในบางครั้ง วุฒิสมาชิกคนหนึ่งเสนอให้พาพวกเขากลับแอฟริกาโดยกล่าวว่า “แอฟริกาคือมาตุภูมิของพวกเขา” “ช่างเป็นพันธกิจที่สุดประเสริฐที่พวกเขาจะนำอารยธรรมที่ได้รับจากพวกเราไปสู่พี่น้องของพวกเขาที่ยังคงเป็นคนป่าอยู่!” ข้าพเจ้าหวังว่าจะมีสักคนสักแห่งที่จะหัวเราะใส่หน้าของวุฒิสมาชิกที่น่าขบขันท่านนี้ ทั้งนี้ ชาวนิโกรคงจะหัวเราะไม่ออกต่อแผน “พันธกิจสุดประเสริฐ” ดังกล่าว คนผิวขาวคิดว่าพวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามต้องการต่อคนผิวดำ พวกเขาโกงการเลือกตั้งตอนนับบัตรคะแนนและไม่หวั่นเกรงที่จะป่าวประกาศสิ่งนี้ด้วย คนผิวดำย่อมผิดเสมอในกรณีโต้แย้งหนึ่งใด ผู้คนพูดกับเขาราวกับสุนัขและทำทุกสิ่งอย่างเพื่อตอกย้ำความด้อยกว่าของเขาโดยแม้สิ่งดังกล่าวจะห่างไกลจากความเป็นจริง ด้วยการเป็นทาสอยู่หลายปี จึงไม่แปลกที่สติปัญญาจะต้องใช้เวลาเพื่อเปิดรับ เด็กนิโกรในโรงเรียนต่างๆเรียนรู้อย่างดียิ่งพร้อมแสดงความถนัดด้านกิจกรรม จากนั้น ทุกอย่างก็หยุดลง พวกเขาไม่เคยก้าวผ่านขีดจำกัดที่ถูกต่อต้านมากขึ้นทุกขณะ ในยุโรป พวกเรายิ่งเห็นตัวอย่างจำนวนมากของเด็กนิโกรในโรงเรียนที่ชนะเลิศและผ่านการทดสอบอย่างสวยงาม ข้าพเจ้าขอเสริมว่า บ่อยครั้งที่เด็กเหล่านี้จะเป็นที่รักของเพื่อนร่วมชั้นและกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงจากบุคลิกภาพที่น่ารักและความมีชีวิตชีวาของพวกเขา สิ่งสำคัญคือ พวกเขาน่ารักเสียยิ่งกว่าพวกขี้เมาสกปรกที่นั่งข้างข้าพเจ้าบางครั้งบนรถไฟอเมริกาและพวกที่ข้าพเจ้าเลือกที่จะนั่งข้างชาวนิโกรมากกว่า

            2.ในขบวนรถไฟที่พาพวกเรากลับสู่เมืองแจ็คสันวิลล์นั้น มีสตรีวัยสี่สิบท่านหนึ่งแต่งกายสง่างามโดยแต่งหน้าอ่อนจนกระทั่งข้าพเจ้าไม่ทันสังเกตแต่แรก ในขณะที่รถไฟกำลังจะเคลื่อน พนักงานรถไฟเข้าไปกระซิบแก่เธอซึ่งเธอแสดงอาการเป็นนัยปฏิเสธ แต่เขายืนกรานด้วยการขึ้นเสียง ในไม่ช้า ทุกคนก็เข้าใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ด้วยสตรีผู้นี้มีเชื้อสายโลหิตชาวนิโกรเพียงส่วนหนึ่ง จึงทำให้ความมั่งคั่งและความโดดเด่นของเธอไม่สามารถช่วยให้เธออยู่เหนือกฎหมายได้ เธอจำต้องย้ายไปอยู่ในตู้ของชาวนิโกรซึ่งเป็นที่สูบบุหรี่ สกปรกและไม่สะดวกสบาย เธอแสดงการคัดค้าน แต่ทันใดนั้น พนักงานรถไฟเรียกเพื่อนร่วมงานและไม่มีสิ่งอื่นใดยกเว้นแต่การคว้าแขนและลากร่างหนักของเธอไปยังตู้โดยสารอื่น การพบเห็นภาพที่ไม่น่าชมเช่นนี้ทำให้ชาวอเมริกาบางคนส่งเสียงหยาบคายออกมา หากรัฐต่างๆทางตอนใต้ยังโง่งมงายในการคงไว้ซึ่งกฎหมายที่สุดประเสริฐนี้ เป็นที่แน่ชัดว่า พวกเขาจักต้องจ่ายค่าเสียหายมหาศาลในท้ายสุด ไม่เช่นนั้น รัฐบาลกลางคงเข้าดำเนินการและเฆี่ยนตีพวกเขาราวกับเด็กงอแง

กรุงวอชิงตันและบัลติมอร์        

            ผู้คนต่างยินดีที่จะเดินทางหลายไมล์รอบโลกเพื่อเข้าพบบิชอร์ปคีนด้วยความปลาบปลื้ม ทุกคนที่รู้จักท่านล้วนต่างสรรเสริญคำพูดและกิริยาของท่านเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความทันสมัยของท่านอาจจะสร้างความสะพรึงกลัวแก่ชาวคาทอลิกจำนวนมากในยุโรป ท่านเคารพอดีต รักปัจจุบันและเชื่อมั่นต่ออนาคต ท่านเป็นคนฉลาด ท่านเคารพอดีตเพราะเป็นสิ่งชาญฉลาด ท่านเข้าใจในการพิจารณาแต่ละยุคสมัยผ่านมุมมองที่ถูกต้อง…และพระเจ้าก็ทราบว่า มุมมองต่างๆได้ปรับเปลี่ยนมากพอควร! ท่านรักปัจจุบันเพราะทุกวันท่านจดบันทึกสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความเบิกบาน ท่านเชื่อมั่นต่ออนาคตเพราะความเป็นอเมริกันชนในทุกกระเบียดนิ้วและไม่มีสิ่งใดสามารถข่มขู่ท่านได้ พระเจ้าของฉัน! ชีวิตในปัจจุบันคือการล่าสัตว์ คนที่ไม่รู้จักการขี่ม้าที่ดีจะถูกทิ้งไว้ด้านหลัง ทั้งความเร็วที่ลำบากและสิ่งกีดขวางที่น่าตื่นตระหนกทำให้พวกเขาพ้นเส้นทางไป อีกกลุ่มหนึ่งที่นั่งบนอานอย่างมั่นคงพร้อมความเชื่อมั่นในตนเองเต็มเปี่ยมสามารถมีชัยต่อสิ่งกีดขวางต่างๆนี้อย่างง่ายตามใจปรารถนาของคุณ! ชาวคาทอลิกในสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะอยู่ในกลุ่มสองนี้ พวกเขาเป็นนักขี่ม้าที่เก่งและไม่หวาดหวั่นสิ่งใด ผู้คนโจษจันถึงพวกเขาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน พวกเขาเพิ่งฉลองครบหนึ่งร้อยปีของการสถาปนานิกายคาทอลิกรวมทั้งการแต่งตั้งบิชอร์ปคารอลซึ่งเป็นมิตรสหายของประธานาธิบดีวอชิงตัน ในขณะนั้น พวกเขามีจำนวน 40,000 คนและเพิ่มเป็นสิบล้านคนในปัจจุบัน พิธีเฉลิมฉลองหนึ่งศตวรรษของนิกายนี้มีขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยคาทอลิกของอเมริกาในกรุงวอชิงตัน กลุ่ม “สมาชิกสภา” ได้ประชุมกันที่เมืองบัลติมอร์เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนและการเผยแพร่ความเชื่อ

            แนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยคาทอลิกชั้นเลิศไม่ใช่สิ่งใหม่ในประเทศนี้ สภาบิชอร์ปคาทอลิกแห่งชาติได้ถกเถียงอภิปรายเรื่องนี้ในหลายคราว ที่ประชุมสภา ค.ศ.1884 รับรองแผนงาน มิสมารี เกว็นโดไลน์ แคล็ดเวลล์ซึ่งปู่เป็นผู้อำนวยการโรงละครและบิดาคือผู้ผลิตแก๊สในรัฐนิวออร์ลีนส์ ได้มอบเงิน 300,000 เหรียญสหรัฐ (1,500,000 ฟรังค์) ในช่วงเวลาไม่นาน พวกเขารวบรวมเงินบริจาคของผู้อื่นได้ทั้งสิ้น 4 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ดินผืนใหญ่ได้ถูกจัดซื้อและหลักศิลาได้รับการบรรจุในวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1888 ภายใต้สักขีพยานของพระคาดินัลกิ๊บบอนส์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและมวลชนขนาดใหญ่ บิชอร์ปสปาลดิงแห่งเปออเรียได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ยิ่งใหญ่และน่าชื่นชมที่สุดจากปากของนักบวชคาทอลิก ข้าพเจ้าขออนุญาตคัดลอกบางตอนไว้ที่นี้

            “ขอพวกเราจงร่วมกันฉลองความสำเร็จด้วยตนเอง” ได้รับการตอกย้ำความเป็นชาตินิยมจากบิชอร์ป “ขอพวกเราจงร่วมกันฉลองความสำเร็จต่อการพิสูจน์ด้วยการกระทำว่า เสรีชนสามารถเจริญรุ่งเรืองและเติบโตโดยปราศจากผู้ทรงอำนาจสูงสุดและสงคราม ศาสนาและรัฐสามารถต่างแยกกันดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ รัฐบาลของคนส่วนใหญ่ซึ่งมีศรัทธาต่อพระเจ้าและวิทยาการคือรูปแบบรัฐบาลที่ยุติธรรมและชาญฉลาดที่สุด ประสบการณ์นี้ยืนยันแก่พวกเราถึงสถานที่ทรงเกียรติในบรรดาชาติทั้งหลายที่มุ่งสู่ชีวิตที่มีอิสรภาพและความเป็นผู้ดีมากยิ่งขึ้น”

            หลังจากนั้น ท่านได้กล่าวถึงแผนงานในอนาคต ดังนี้

            “พวกเราขออนุญาตนำเสนอการจัดตั้งองค์กรสังคมที่พร้อมจะจัดหาที่พักอาศัย อาหารและเสื้อผ้าแก่ทุกคน ขอพวกเราปฏิบัติตามคำศักดิ์สิทธิ์คือ “โอ้ อิสราเอล เธอจะไม่ต้องลำบากที่จะเป็นขอทาน เป็นคนยากไร้ในประเทศของตนเอง!” พวกเรามีสิทธิที่จะดั้นด้นสู่เวลาแห่งความสุขที่จะไม่มีคนใดถูกประณามจากแรงกายที่ไร้ประโยชน์และไม่มีค่า และช่วงเวลาที่จะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างบุคคลใดๆ” ท่านกล่าวเพิ่มเติมว่า “วิทยาการช่วยยืดอายุพวกเรา ต่อสู้กับโรคภัย ลดความเจ็บปวด เติมปุ๋ยแก่ผืนดิน ส่องสว่างเมืองของพวกเรา และปรับปรุงความเป็นอยู่ของพวกเรา ในขณะเดียวกัน วิทยาการก็ทำให้พวกเราเห็นถึงความสูงของสรวงสวรรค์และรายละเอียดพิศวงของการสร้างโลกได้ถูกเปิดเผยทีละเล็กน้อยต่อพวกเรา พวกเราทราบประวัติศาสตร์โลก พวกเราขุดพบความลับของอารยธรรมที่เสื่อมสลายไป และการค้นพบของพวกเราเพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งหมดนี้คือปฐมบท บทนำสู่ยุคใหม่ การทึกทักถึงความเจริญก้าวหน้าเฉพาะด้านวัตถุของพวกเรานับเป็นการบกพร่องต่อศรัทธาที่ดี ทุกสิ่งอย่างบ่งชี้ตรงข้ามกัน ยุคสมัยอื่นอาจมีบุคคลที่สะกดสายตายิ่งกว่าที่พวกเราเห็นในวันนี้ แต่โลกก็ไม่เคยถูกปกครองด้วยสติปัญญาและความยุติธรรมเท่านี้”     

            ณ ที่นั้น อาจไม่มีหลายคนที่กล่าวได้เช่นบิชอร์ปสปาลดิง! แต่มีจำนวนมากที่คิดเช่นเดียวกับท่าน

บทสรุป

            รายงานพันธกิจของคูเบอร์แต็งในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาสำหรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสในรูปแบบการรวบรวมซึ่งแสดงความประทับใจและข้อสรุปต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อฝรั่งเศส

ถึง ฯพณฯ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ   

กรุงปารีส วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.1890

เรียน ฯพณฯ

            ภายใต้คำสั่งลงวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ.1889 ท่านได้มอบความไว้วางใจให้ข้าพเจ้าปฏิบัติพันธกิจสู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆที่นั่นและทำการศึกษาองค์กรและการดำเนินงานของสมาคมกีฬาต่างๆที่จัดตั้งโดยเยาวชนของทั้งสองประเทศนี้

            ข้อมูลที่ข้าพเจ้ารวบรวมและการสังเกตที่ข้าพเจ้ากระทำในระหว่างการเดินทางของข้าพเจ้าก่อให้เกิดการสะท้อนคิดบางประการซึ่งข้าพเจ้าต้องการมอบแก่ท่าน ข้อสะท้อนคิดเหล่านี้จะสรุปรายงานที่แปลกนี้ซึ่งไม่ค่อยปรากฏเอกสารสนับสนุนมากนักรวมทั้งการเขียนที่ไม่ยึดติดในรูปแบบซึ่งค่อนข้างตรงข้ามกับธรรมเนียมเคร่งครัดของเอกสารเชิงวิชาการ ข้าพเจ้าคิดว่าร่างเอกสารจะกอปรด้วยความจริงใจในลักษณะนี้และข้าพเจ้าจะสามารถสร้างความประทับใจแจ่มชัดต่อมหาวิทยาลัยอีกฟากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหล่านี้ที่ซึ่งพวกเราชาวยุโรปมักไม่ให้ความสนใจนัก แต่มหาวิทยาลัยต่างๆนี้คู่ควรแก่ความสนใจของพวกเรา ซึ่งทั้งชุมชนโดยรอบและภายในมหาวิทยาลัยที่ชาวอเมริกันผู้ปรารถนาความรู้เช่นเดียวกับความมั่งคั่งนั้น กำลังเตรียมเป็นคู่แข่งในอนาคตของพวกเรา ความพยายามทั้งหลายของพวกเขาไม่ได้รับการวางแผนที่ดีเสมอไป ในความปรารถนาของพวกเขานั้น พวกเขากำลังผสมข้าวสาลีกับฟางข้าว อย่างไรก็ตาม ความบากบั่นและการทำงานหนักได้ขจัดอุปสรรคเหล่านี้ทั้งปวง และความก้าวหน้าของพวกเขาจักต้องเป็นแรงกระตุ้นให้พวกเราเข้าสู่การแข่งขันที่ประสบผลสำเร็จ

            1.ในยามที่สังคมฝรั่งเศสกำลังวิตกกังวลต่อการจัดการพลศึกษาแก่เยาวชน จึงเป็นสิ่งน่าสนใจในการพิจารณาประเทศซึ่งมีการพลศึกษาสองระบบที่ต่างขั้วกล่าวคือ การกีฬาอิสระจากอังกฤษและวิทยาการยิมนาสติกจากเยอรมนี ก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าได้ใช้เวลามากพอเกี่ยวกับลักษณะของแต่ละวิธีการนี้และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกล่าวซ้ำในที่นี้ แต่สิ่งสำคัญที่ควรบันทึกคือ การกีฬาอิสระเหล่านี้ซึ่งเสรีภาพกำหนดทิศทางขององค์กรพวกเขานั้น เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการสร้างความผูกพันของนักเรียนต่อวิทยาการยิมนาสติก โรงยิมมีทั่วไปในอังกฤษและนักเรียนต่างยินดีที่จะเข้าใช้ ในทางตรงกันข้าม ความเคร่งครัดคือพื้นฐานของวิทยาการยิมนาสติกเยอรมนีซึ่งมีแต่การเคลื่อนไหวแบบกลุ่ม วินัยเข้มงวดและกฎเถรตรง ดร.ลาเกร็ง ไม่เห็นด้วยต่อคำอวดอ้างที่มากเกินเกี่ยวกับสุขภาพ คนอื่นต่างดำเนินการด้อยค่าวิทยาการยิมนาสติกในมิติการศึกษา ในสหรัฐอเมริกา ปฏิกิริยาตอบโต้สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นและสามารถคาดการณ์ได้ว่า อธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่างๆจะมอบอำนาจทั้งปวงแก่ผู้อำนวยการโรงยิม ผู้อำนวยการเหล่านี้มีอำนาจควบคุมทั้งเครื่องมือประหลาดที่พวกเขาสร้างขึ้นหรือคิดว่าตนเองพัฒนาขึ้นในบางครั้งและเกมกีฬาต่างๆด้วย เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถทำให้เกมต่างๆของพวกเขาหายไปในทันที จึงทำเพื่อประโยชน์ตนเองโดยการเลือกนักเรียนที่แข็งแรงและคล่องแคล่วสุดซึ่งพร้อมทุ่มเทตนเองต่อการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ ผลที่เกิดขึ้นคือการแข่งขันที่เข้มข้นของทีมมหาวิทยาลัยในช่วงฤดูการแข่งขัน นักพนันต่างทุ่มเดิมพันและในขณะที่แชมเปี้ยนต่างผูกพันกับความเป็นนักกีฬาที่มากเกินควรนั้น เพื่อนร่วมชั้นกลับถูกกันออกไปเพื่อไม่ให้ถ่วงพวกเขา อย่างไรก็ตาม ความกังวลเริ่มปรากฎขึ้นต่อสถานการณ์เลวร้ายของสิ่งเหล่านี้และคาดหวังถึงการปฏิรูปโดยด่วน ทั้งนี้ สิ่งนี้คือเครื่องเตือนพวกเราไม่ให้ผูกยึดการพลศึกษากับวิทยาการและความเป็นเผด็จการที่สนับสนุนโดยนักทฤษฎีบางท่านผู้นิยมความเป็นเหตุเป็นผลแต่ขาดหลักด้านการศึกษาซึ่งจะชอบในหลักการมากกว่าการนำไปปฏิบัติ

            เพื่อลดช่องว่างที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาต่างๆของอเมริกาและตอบสนองต่อช่วงวิกฤตของพัฒนาการเด็ก โรงเรียนหลายแห่งกำลังถูกจัดตั้งภายใต้ระบอบที่ยั่งยืนของอาร์โนลด์ผู้ยิ่งใหญ่โดยมร.มาย็องที่เคารพได้รับแรงบันดาลใจจากอาร์โนลด์ในการเตรียมรายงานที่ส่งแก่คณะกรรมการที่ท่านรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อศึกษาการปฏิรูปที่จะนำเสนอแก่เครือข่ายโรงเรียนรัฐระดับมัธยมศึกษาของพวกเรา แผนงานของอาร์โนลด์ได้รับการกล่าวซ้ำในรายงานฉบับนั้นเกือบทั้งสิ้น อันที่จริง ท่านคือบุคคลแรกที่ใช้การกีฬาเพื่อสร้างเจตจำนงค์หนักแน่นและจิตใจสูงส่งพร้อมด้วยร่างกายแข็งแกร่ง ท่านคือบุคคลที่ใช้เสรีภาพและลำดับขั้นของศักยภาพเพื่อการเตรียมเด็กสู่บทบาทในฐานะพลเมืองของประเทศเสรี นอกจากนี้ ท่านยังรวบรวมครูและทำให้พวกเขาร่วมงานกับท่านโดยมุ่งขจัดสิ่งลวงและรณรงค์ความจำเป็นต่อการสร้างผู้ซื่อสัตย์ ท่านคือเจ้าของคำกล่าว “การศึกษาคือเกมหมากรุก”

            เสรีภาพในโรงเรียนใหม่เหล่านี้ได้รับการจัดการที่ดีเฉกเช่นเดียวกับโรงเรียนในอังกฤษ อย่างไรก็ตาม เสรีภาพมีมากล้นในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แต่ความล้นเหลือของอิสรภาพนี้ก็ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายประการใด แม้กระทั่งนักบวชเยซูอิตต่างยินดีกับภาวการณ์นี้และไม่มีสิ่งใดจะดีไปกว่าเสรีภาพที่เกิดประโยชน์แก่เด็กเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ข้อจำกัดอาจเป็นคุณประโยชน์ในบางครั้งแต่เสรีภาพต้องเป็นหลักพื้นฐานของสถานศึกษาทั้งปวง เยาวชนอเมริกันมีความต้องการพิเศษสำหรับอิสรภาพและโดยเหตุนี้ สิ่งที่ข้าพเจ้ารายงานเกี่ยวกับแนวโน้มของการพลศึกษาจึงต้องพิจารณาในลักษณะอุบัติการณ์และชั่วขณะเท่านั้น แนวโน้มเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเป็นเยอรมันที่ไม่มีรากฐานซึ่งขัดแย้งต่ออัจฉริยภาพของประเทศนี้

            สังคมโต้วาทีกำลังแพร่หลายโดยต้องไม่มองว่ามีความใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษาสมัยก่อนซึ่งปราศจากเสรีภาพแห่งความคิดอย่างแท้จริง ในอเมริกาเช่นเดียวกับอังกฤษ ครูระมัดระวังที่จะมีอิทธิพลต่อนักเรียนของเขา ครูไม่สนใจที่จะต้องมีนักเรียนปรากฎแก่สายตาสาธารณะ แสดงบทโศกนาฏกรรมของกรีก หรือขับขานกลอนลาติน ครูมุ่งทำให้นักเรียนยึดโยงกับหัวข้อ “การพัฒนา” ของตนเองเพื่อจะเติบโตไปกับการแสวงหาคำเหมาะสมต่างๆและโดยเฉพาะความคิดเห็นของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ยากขึ้นมาก ข้าพเจ้าไม่สามารถยืนยันหนักแน่นเพื่อการบรรจุสิ่งเหล่านี้ไว้ในโรงเรียนรัฐชั้นมัธยมศึกษาของพวกเรา นักเรียนโตของพวกเราพ่ายแพ้แก่ความกระดากอายที่เลวร้ายซึ่งยึดกุมพวกเขาไว้ในการสอบต่างๆและติดตามตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต ข้อเสนอแนะของข้าพเจ้าคือการห้ามไม่ให้อภิปรายในหัวข้อศาสนาหรือการเมืองภายในประเทศ แต่สนับสนุนให้อภิปรายในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศ นอกจากนี้ สิ่งพิมพ์วิชาการก็มีประโยชน์ ความพยายามบางส่วนที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสประสบผลสำเร็จ แต่ครูเกือบทั้งหมดยังคงเคลือบแคลงถึงบทบาทของหนังสือพิมพ์รายเดือนหรือสองเดือนซึ่งผ่านการตรวจสอบอย่างดีที่จะมีต่อโรงเรียนมัธยมศึกษา หากพวกเขาเพียงสามารถจินตนาการถึงความง่ายขึ้นของงานพวกเขา ครูทั้งหลายคงจะไม่รังเกียจที่จะผลักดันนักเรียนสู่แนวทางนี้ สิ่งพิมพ์ของโรงเรียนมีอยู่ทุกแห่งในอเมริกา ข้าพเจ้าได้รับสิ่งพิมพ์นี้ไม่น้อยและมีจำนวนมากขึ้นจากอังกฤษ หลายปีแล้วที่ข้าพเจ้าได้อ่านสิ่งพิมพ์ทั้งหลายนี้อย่างตั้งใจแต่ไม่เคยพบคำที่ไม่สุภาพเลย สิ่งพิมพ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีการกำกับดูแล ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า วิธีการเหล่านี้ค่อนข้างสมัยใหม่ แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า พวกเราต้องจัดการศึกษาแก่บุคคลสำหรับศตวรรษที่ยี่สิบ ไม่ใช่ศตวรรษที่สิบเจ็ด

           2.ภายนอกมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆมีสมาคมกีฬาจำนวนมากและเจริญรุ่งเรือง บ้างก็จัดตั้งง่ายๆโดยเยาวชนเพื่อเล่นกีฬาบางชนิดเช่น จักรยานหรือลอนเทนนิส อย่างไรก็ตาม สมาคมเหล่านี้โดยมากจะเป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งของสโมสร เราสามารถเขียน ทานอาหาร และเล่นบิลเลียดที่นั่น โรงยิมขนาดใหญ่ในพื้นที่ชั้นบน โบว์ลิ่ง ห้องอาบน้ำ และบางครั้งจะมีสระว่ายน้ำที่ชั้นล่าง จะทำให้สมาชิกได้ร่วมออกกำลังกายที่กระฉับกระเฉงและดีต่อสุขภาพตลอดฤดูหนาว สมาคมเหล่านี้ยังมีสนามกลางแจ้งและโรงจอดเรือนอกเมืองในพื้นที่ของตนเองช่วงฤดูร้อน

            โดยปรกติ ค่าธรรมเนียมสมาชิกภาพไม่สูงนัก อาจเป็นเพราะความใจกว้างของผู้ก่อตั้งหรือสมาชิกกิตติคุณจำนวนมากที่แบ่งรับต้นทุนโดยไม่ให้เป็นภาระแก่สมาชิกใหม่ การแข่งขันกีฬาต่างๆซึ่งถูกจัดการโดยสมาคมเหล่านี้ที่โรงยิมในช่วงฤดูหนาวและสนามกลางแจ้งในช่วงฤดูร้อนนั้น ได้รับการเข้าร่วมเป็นอย่างดี การวิ่งทางตรงและทางวิบาก กระโดดสูงและกระโดดไกล และกระโดดค้ำถ่อล้วนอยู่ในโปรแกรมการแข่งขัน กีฬาฟันดาบมีผู้ติดตามไม่มากและกีฬาชกมวยได้รับความนิยมแพร่หลาย โรงยิมจะมีพื้นไม้ขัดผิวและปูเสื่อยัดไส้ทดแทนขี้เลื่อยที่พวกเราใช้กัน ขี้เลื่อยมีข้อไม่ดีกล่าวคือ การก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายในอากาศและทำให้หายใจไม่ได้ ในบรรดาการปรับปรุงสำหรับการนำเสนอแก่ฝรั่งเศสนั้น ข้าพเจ้าขอแนะนำการสร้างลู่วิ่งยาง ลู่ยางเหล่านี้อยู่โดยรอบโรงยิมและถูกนำมาติดตั้งอยู่บ่อยครั้งบนชั้นลอยของอาคารแสดงสินค้า กีฬาที่โด่งดังสุดคือเบสบอลและฟุตบอล คริกเก็ตไม่ได้รับความนิยมเช่นในอังกฤษ แม้เบสบอลจะมีกฎที่เรียบง่ายอย่างยิ่งแต่การเล่นค่อนข้างยาก นักเรียนในโรงเรียนของพวกเขาคงจะไม่พยายามเพียงพอที่จะมีความสุขในการออกกำลังกายที่พวกเขาจะไม่ประสบผลแต่เริ่มต้น ในทางตรงกันข้าม ฟุตบอลได้รับความนิยมแพร่หายตั้งแต่เริ่มต้นและมีความสำเร็จยั่งยืนมากโดยสร้างความสนุกสนานแก่ผู้เล่นหน้าใหม่ นอกจากนี้ การพัฒนากล้ามเนื้อและทักษะของผู้เล่นต่างๆก็ไร้ขีดจำกัด

            กีฬาฤดูหนาว เลื่อนหิมะ วิ่งแข่งรองเท้าหิมะ และโดยเฉพาะเรือหิมะ ปรากฎในที่นี้เท่านั้นสำหรับนันทนาการที่เบิกบานของเยาวชนในอเมริกาเหนือ ซึ่งความสนุกสนานเหล่านี้คงสุดเอื้อมสำหรับพวกเรา นอกเสียจากว่า ภูมิอากาศจะมีการปรับเปลี่ยนขนานใหญ่! ไม่มีการสอนขี่ม้าในโรงเรียน แต่มีโรงเรียนสอนขี่ม้าจำนวนมากที่ฝึกหัดการขี่ม้าเป็นประจำในเมืองต่างๆซึ่งมีการจัดตั้งสมาคมขี่ม้าเช่นกัน แต่ละสัปดาห์ สมาชิกมาพบกันหนึ่งหรือสองครั้งในตอนเย็นและเพื่อความบันเทิง วงดนตรีจะเล่นบนเวทีและพวกเขาจะควบม้าตามเสียงเพลงคล้ายอยู่บนลู่แข่งขัน ในโอกาสอื่นๆ พวกเขาจัดขบวนพาเหรด ม้าหมุน หรือการเดินทางในหนึ่งวันหรือนานกว่านั้น โรงเรียนสอนขี่ม้าทั้งหลายมีห้องแต่งตัว ห้อนสมุดและพื้นที่พักผ่อน ซึ่งเป็นที่ปรารถนาว่า โรงเรียนสอนขี่ม้าของพวกเราในฝรั่งเศสจะมีการจัดการในรูปแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความพยายามในฝรั่งเศสดูเหมือนจะมุ่งทำให้การขี่ม้าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเท่าที่จะเป็นไปได้

            ภายหลังการออกกำลังกายที่เหน็ดเหนื่อยแล้ว ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่อเมริกันจะลง “อ่างอาบน้ำ” ซึ่งไม่ใช่แค่การอาบน้ำ แม้พวกเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับประโยชน์ของการอาบน้ำสำหรับทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น แต่ก็เป็นสิ่งยากที่จะยืนยันว่า การชำระล้างหลังการออกกำลังกายที่ขับเหงื่อมากเป็นสิ่งไม่ดีต่อสุขภาพ การติดตั้งอ่างอาบน้ำเป็นเรื่องง่ายมากและสิ่งที่ต้องการทั้งปวงมีเพียงเจตนารมณ์ที่ดีและเงินเล็กน้อยที่จะทำให้พร้อมใช้สำหรับนักเรียนของพวกเราเท่านั้น การปรับปรุงนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากความสำคัญของหัวข้อนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าใส่ใจมาก จึงขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมแก่ท่านรัฐมนตรีในเรื่องอันตรายต่อการละเลยสิ่งต่างๆที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับหลักอนามัย เป็นเวลากว่าปีแล้วที่ข้าพเจ้าได้เห็นนักเรียนจำนวนมากเล่นกีฬาในชุดเครื่องแบบของพวกเขาภายหลังการถอดเสื้อคลุมออก ซึ่งเหมาะแก่การผ่อนคลายในเวลาเพียงไม่กี่นาที แต่เมื่อการออกกำลังกายเป็นแบบนักกีฬาแล้ว ชุดแต่งกายแบบนั้นจะต้องถูกห้ามใช้เด็ดขาด ทั้งนี้ เสื้อยืดเนื้อผ้าไหมเหมาะสำหรับการออกกำลังกายทุกชนิด ทนทานและราคาไม่สูงนัก โดยไม่มีเนื้อผ้าชนิดใดที่จะมีประโยชน์มากกว่านี้

            3.ระบบการศึกษาอังกฤษถูกวิจารณ์ว่าแพงเกินไปและคำกล่าวหานี้ก็ได้รับการซ้ำทวนจากผู้ต่อต้านการปฏิรูปโรงเรียนและความก้าวหน้า นักเขียนเจ้าบทเจ้ากลอนแต่งข้อมูลต่างๆซึ่งความสลักสำคัญมีค่าเพียงความผิดเพี้ยนนั้น ทั้งนี้ ด้วยอคติจำนวนมาก นักเรียนของโรงเรียนอังกฤษจึงถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้เกียจและเฉื่อยชา แต่นี่ก็ไม่ใช่เวลาที่จะค้นหาความจริงและโต้แย้งข้อกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ เป็นการเพียงพอที่จะกล่าวว่า ต้นทุนที่สูงเกินควรในโรงเรียนบางแห่งนั้น เป็นเพียงผลจากความหรูหราฟุ่มเฟือยของพ่อแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กเท่านั้น ในความเป็นจริง เกมกีฬาไม่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและเปิดโอกาสสู่การประหยัดด้วยซ้ำไปซึ่งถือเป็นการป้องกันกลุ่มชนชั้นต่างๆของนักเรียนที่ไม่สอดคล้องต่อจิตวิญญาณของความเสมอภาคและประชาธิปไตย สิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบในสหรัฐอเมริกายืนยันข้อคิดเห็นนี้ของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี

            ด้วยอดีตที่รุ่งเรืองแม้จะไม่ยาวนานนักและอนาคตที่แลดูสดใสโดยเฉพาะบทบาทของฝรั่งเศสที่มีต่ออิสรภาพของประเทศนี้ ระดับความเจริญที่ประสบผลของประเทศที่ยิ่งใหญ่นี้จะทำให้พวกเราไม่สามารถหลีกพ้นการสอนประวัติศาสตร์ในไม่ช้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่นั่น ในการเรียนนี้ นักเรียนฝรั่งเศสวัยเยาว์จะพบกับบทเรียนของความแรงกล้าและยิ่งใหญ่ของชาตินิยมรวมทั้งตัวอย่างความดีงามและพลังขับเคลื่อนที่น่าชื่นชม สิ่งนี้จะสร้างความประทับใจที่หยั่งลึกแก่พวกเขาและจะกระตุ้นความรู้สึกรุนแรงที่มีต่อจิตสาธารณะ

            ท่านรัฐมนตรี ข้าพเจ้าขอสรุปความปรารถนาดีนี้ด้วยการขออนุญาตขอบพระคุณท่านด้วยความจริงใจอย่างยิ่งสำหรับความไว้วางใจของท่านที่มีต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ตอบแทนความเชื่อถือนี้ด้วยการทำอย่างดีที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ฝรั่งเศสและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ โดยข้าพเจ้าหวังให้การเดินทางครั้งนี้จะไม่ไร้ซึ่งประโยชน์เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้กลับมาพร้อมความประทับใจต่อการดำเนินงานที่ไม่หลงทิศต่อการศึกษาของสถาบันการศึกษาอังกฤษที่ได้เปิดโอกาสแก่พวกเรา โดยเหตุนี้ จึงขอให้พวกเราจงดำเนินการปฏิรูปด้วยตัวอย่างสนับสนุนจากอังกฤษและอเมริกา ขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติแผนงานที่สรุปด้วยคำเหล่านี้คือ การกีฬาและเสรีภาพ

            ด้วยความเคารพยิ่ง

            ปิแอร์ เดอ คูเบอร์แต็ง 

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!