อาชีวศึกษา จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 30 สร้างคนคุณภาพออกสู่ตลาดงานในอนาคต

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter
   
         เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่
         โดยการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ เป็นกิจกรรมเวทีใหญ่ของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกทั่วประเทศ รวมถึงโชว์ผลงานซึ่งเกิดจากการเรียนการสอน และนิทรรศการด้านวิชาการต่อสาธารณชน อีกทั้ง ร่วมเชิดชูเกียรติสมาชิกหรือหน่วยองค์การที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี และเกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียนหรือสมาชิกได้พัฒนาทักษะ และความสามารถของตนเอง
         เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า ภายในงาน แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ 1.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในสาขาวิชาต่างๆ และ 2.การประชุมวิชาการ ของ อวท. ซึ่งสมาชิกจะได้แสดงถึงความจงรักภักดีพระมหากษัตริย์ไทย ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี  และมีจิตอาสา โดยมีนักเรียน นักศึกษา ครู และผู้บริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วม กิจกรรม จํานวนกว่า 1,000 คน
         สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ประกอบด้วย ประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างซ่อมอากาศยาน สาขาวิชาขนส่งระบบทางราง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะงานฝึกฝีมือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประเภทวิชาคหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีผ้า แฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และสาขาวิชาการออกแบบ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรระยะสั้น และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน เป็นต้น

RANDOM

สมาคมมวยสากลไทย ส่งผู้ตัดสินผิดกฏของไอบ้าไปเวียดนาม ลุ้นโทษจะโดนไล่กลับ หรือให้อยู่ต่ออย่างทนอาย….รอดูทางออกและวัดใจฝ่ายบริหารชุดนี้จะแก้ไขก่อนหรือสวดมนต์ให้พ้นการจับได้

NEWS

error: Content is protected !!