Writer Zeed 4 ชวนประกวดนวนิยายขนาดสั้น หรือ วรรณกรรมเยาวชน ในโครงการ “เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม” ชิงเงินรางวัล เปิดรับผลงานถึง 31 ต.ค.นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

Writer Zeed 4 ชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวนิยายขนาดสั้น หรือ วรรณกรรมเยาวชน ในโครงการ “เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม” (Writer Zeed 4) Online Version ไม่จำกัดหัวข้อ ชิงเงินรางวัล เปิดรับผลงานถึง 31 ต.ค.นี้

ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2557 ได้จัดโครงการ “เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม” (Writer Zeed 4) Online Version โดยการสนับสนุนของ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนนักเขียนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทและเนื้อหาของงาน

เป็นนวนิยายขนาดสั้น หรือ วรรณกรรมเยาวชน ความยาวประมาณ 60-100 หน้ากระดาษ เอ4 ขนาดตัวพิมพ์ 16 พ็อยท์ ไม่กำหนดหัวข้อ

คุณสมบัติของงานและผู้เขียน

1. เขียนเป็นภาษาไทย
2. สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ท่านอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้
3. เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ (ทั้งหนังสือพิมพ์ หรือ นิตยสารใด ๆ และ ออนไลน์) หรือ รวมเล่มมาก่อน และ ระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัล ห้ามลงออนไลน์ หรือ ตีพิมพ์
4. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล
5. ผู้เขียนคนหนึ่งมีสิทธิ์ส่งได้ 1 เรื่อง
6. การตัดสินของโครงการฯ ถือเป็นเด็ดขาด

เกณฑ์การส่ง

1. พิมพ์หน้าเดียว ส่ง 1 ชุด
2. โครงการฯ ไม่ส่งต้นฉบับคืน
3. กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุล พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และ เบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี) ไว้ในต้นฉบับด้วย
4. ส่งโดยตรงที่ ชมัยภร บางคมบาง 11 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 4 แยก 1-2 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กทม. 10250 โทร.089- 987-9980 ทางไปรษณีย์ โดยโครงการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

รางวัล

1. รอบแรก นวนิยายที่ได้รับคัดเลือก 3 เรื่อง จะได้รับการเผยแพร่ (เป็นบางส่วน) ลงในเพจ Writer Zeed โดยมีค่าตอบแทนชิ้นละ 10,000 บาท
2. รอบสุดท้าย นวนิยายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้ทำอีบุ๊ก และ มีค่าลิขสิทธ์เพิ่มเติมอีก 20,000 บาท

กำหนดเวลา

ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566
ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล ในเดือนพฤศจิกายน 2566

ส่งผลงานมาที่

ชมัยภร บางคมบาง 11 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 4 แยก 1-2 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กทม. 10250 โทร.089-987-9980 ทางไปรษณีย์ โดยโครงการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
หมายเหตุ : ผลงานทุกเรื่องที่ได้รับรางวัล ลิขสิทธิ์ยังเป็นของผู้เขียน ดังนั้น ผู้เขียนจึงยังมีสิทธิ์พิมพ์รวมเล่ม

อ้างอิงจาก https://shorturl.asia/LepVg

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!