กระทรวงแรงงาน หนุนจ้างงานผู้สูงอายุ มีตำแหน่งงานว่างรองรับ 694 อัตรา ค้นหางานที่ใช่ เลือกงานที่ชอบ ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ”

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ กระทรวงแรงงาน โดย กรมการจัดหางาน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถทำงานดูแลตนเองและครอบครัวได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ ร่วมประชุมหารือจำนวน 1,057 แห่ง ส่งผลให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุแล้ว 702 คน จากจำนวนผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจัดหางาน 813 คน

โดยตำแหน่งงานที่ผู้สูงอายุ “ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด” 5 อันดับ ได้แก่

1. แรงงานด้านการผลิตต่าง ๆ
2. แม่บ้าน
3. พนักงานดูแลความปลอดภัย
4. พนักงานขับรถยนต์
5. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปัจจุบันมี “ตำแหน่งงานว่าง” รองรับผู้สูงอายุอีก 694 อัตรา อาทิ บาริสต้า แรงงานด้านการผลิต แม่บ้าน ผู้จัดการสาขา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่สนใจสมัครงาน ค้นหารายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

– เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th
– Mobile application “ไทยมีงานทำ”
– สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
– สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
– ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center)
– สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2
– สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

อ้างอิงจาก https://bit.ly/41otJ9q

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!