สภาเภสัชกรรม เชิญร่วมประกวดออกแบบสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม ในธีม Together ชิงเงินรางวัลรวม 35,000 บาท หมดเขต 20 พ.ค. 66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สภาเภสัชกรรม ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสัญลักษณ์งานครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม ใน Theme : Together ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 35,000 บาท

กำหนดการจัดการประกวด
1. เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2566 ผ่านช่องทาง Google Form (https://bit.ly/3MHzMRZ)
2. ประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผ่านเว็บไซต์สภาเภสัชกรรม https://www.pharmacycouncil.org/

การส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์งานครบรอบ 30 ปี
1. ส่งผลงานเข้าประกวดผ่านช่องทาง Google Form (https://bit.ly/3MHzMRZ)
2. จะต้องตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด (เช่น นายยาดี มีคุณภาพ_1)
3. ไฟล์ผลงานตราสัญลักษณ์ฯ (นามสกุล .Ai) ในรูปแบบ Logo 4 สี (CMYK)
4. ไฟล์ผลงานตราสัญลักษณ์ฯ (นามสกุล .Ai) ในรูปแบบ Mono Tone บนพื้นสีขาว และสีอื่น ๆ
5. ไฟล์ Clip Presentation นำเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 3 นาที

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นิสิต นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ทุกสถาบันทั่วประเทศ
2. เภสัชกรทุกสาขา ผู้สนใจในการออกแบบ
3. บุคคลทั่วไป
4. ห้าม คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม, คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมงานครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม และ คณะทำงานออกแบบสัญลักษณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึกงาน 30 ปี สภาเภสัชกรรม ส่งผลงานเข้าประกวด

เงินรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

เกณฑ์ในการตัดสิน
1. สื่อถึงงานครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม
2. สื่อถึงวิชาชีพเภสัชกรรม
3. สื่อถึงการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ ในการดูเเลประชาชน
4. สามารถใช้ร่วมกับตราสัญลักษณ์ของสภาเภสัชกรรม และผลงานตราสัญลักษณ์จะต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ตราสัญลักษณ์จะต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ Together และ 30 ปี สภาเภสัชกรรม
2. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสภาเภสัชกรรม ที่จะนำไปใช้ในงานต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น จะต้องไม่ลอกเลียน หรือ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาเภสัชกรรม โทร. 02-591-9992 ต่อ 7

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3A72RhX

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!