สํานักงานประกันสังคม ชวนเยาวชนโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ ประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล” และ หัวข้อ “อุ่นใจวัยเกษียณ” ชิงทุนการศึกษารวม 230,000 บาท รับสมัครถึง 31 พ.ค. 66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สํานักงานประกันสังคม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ งานประกันสังคม ในหัวข้อ “เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล” และหัวข้อ “อุ่นใจวัยเกษียณ” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 230,000 บาท พร้อมโล่หรือเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1. เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– ระดับปริญญาตรี
2. ส่งผลงานในนามบุคคล

หัวข้อการประกวด

(เลือกประกวดได้เพียง 1 หัวข้อ)
1. เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล
2. อุ่นใจวัยเกษียณ

หลักเกณฑ์การประกวด

1. เนื้อหาคลิปวิดีโอ มีความยาวไม่เกิน 5 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
2. ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด ในหัวข้อ “เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล” และ หัวข้อ “อุ่นใจวัยเกษียณ”
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องกําหนดชื่อเรื่อง และแนวคิดในการผลิตคลิปวิดีโอที่ง่ายต่อการจดจํา
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรือ อื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน โดยทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบภายหลังถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืน
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบ หลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด อัพโหลดไฟล์ลง Google Drive ประเภทไฟล์ MP4 ความละเอียดของไฟล์ไม่ต่ำกว่า 1080 p (1920 x 1080)

การส่งผลงาน

– กรอกใบสมัครผ่าน Google Form ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566
– ส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ อัพโหลดไฟล์คลิปวิดีโอผ่าน Google Drive ส่งลิงค์มายัง E-mail : ssoshortclipcontest@gmail.com ได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2566

รางวัลการประกวด

ทุนการศึกษา หัวข้อ “เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล”
– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมโล่
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่
– รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทุนการศึกษา หัวข้อ “อุ่นใจวัยเกษียณ”
– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมโล่
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่
– รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ : ผู้ที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอจะต้องเดินทางมารับรางวัลที่ สํานักงานประกันสังคม สํานักงานใหญ่ ในวันที่ 3 กันยายน 2566 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การดําเนินกิจกรรม

– รับสมัครการประกวดคลิปวิดีโอ วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566
– ส่งผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ วันที่ 6 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2566
– ประกาศผล ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566
– การมอบรางวัลภายในวันที่ 3 กันยายน 2566

กรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3KmAm5W

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิเทศ ศูนย์สารนิเทศ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โทร. 02-956-2536 – 8

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3nqhFVW

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!