สอศ. จับมือ กรุงเทพมหานคร เตรียมคัดเด็กอาชีวะจบใหม่ เข้ารับราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมแนวทางการคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่2/2556 โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/วิทยาลัยในสังกัด สอศ. พร้อมด้วย ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โดยการคัดเลือกดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง สอศ. และ กทม. รับสมัครนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รวม 559 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 139 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 123 อัตรา เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 27 อัตรา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 82 อัตรา นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 76 อัตรา พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 85 อัตรา

ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2563-65 จากสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร รวมทั้ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50 ซึ่งจะเปิดรับสมัครผ่านทางระบบ Online ของ คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

RANDOM

ทางเลือก “การตั้งสมาคมมวยสากลของไทย” ขึ้นใหม่ น่าจะเป็นทางเลือกที่โดดเด่นที่สุดสำหรับวงการกีฬาไทย ต่อกรณีความขัดแย้งของวงการมวยสากลโลก ซึ่งกำลังวิกฤติในห้วงเวลานี้…เพราะอะไร!!!

NEWS

error: Content is protected !!