อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้าน เชิญชมงานศิลปะสื่อการแสดงสด “เมืองเดินได้/เดินไม่ได้” ชู จ.อุบลฯเมืองน่าอยู่

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

นางสาวลฏาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ : เมืองเดินได้/เดินไม่ได้ ผ่านศิลปะการแสดงสด ภูมิทัศน์เมืองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลงานของ นายสรพจน์ เสวนคุณากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ภายในงานมีการแสดงผลงานศิลปะสื่อการแสดงสด โดย นายสรพจน์ เสวนคุณากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ซึ่งได้จัดฉายเป็นรอบปฐมฤกษ์ให้กับผู้ร่วมงานได้รับชม อันเป็นผลงานศิลปะที่หาชมได้ยาก

ทั้งนี้ งานนิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงให้ผู้สนใจรับชม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 25 ม.ค. 66 (เว้นวันหยุดราชการ) จัดแสดงวันละ 3 รอบ แต่ละรอบจะมีการอภิปรายกลุ่มถึงผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 10.00-11.30 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00-14.30 น.และ รอบที่ 3 เวลา 15.00 – 16.30 น. การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปินและเครือข่าย ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานศิลปะ อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความเข้าใจในศิลปะร่วมสมัย สื่อการแสดงสดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้เกิดสภาพทางกายภาพของภูมิทัศน์เมืองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในด้านที่เอื้อต่อการสัญจรและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งความสะอาด ความสวยงาม และความปลอดภัย ให้คงอยู่สืบไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

RANDOM

เปิดฉากแล้ว “ภาษีการบริจาคเพื่อกีฬา” ซึ่งหนุนให้ภาคเอกชนและประชาชน บริจาคให้หน่วยงานกีฬาหรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แล้วจะได้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า ในกรอบเวลา 2 ปี (2566-2567)

error: Content is protected !!