5 พ.ย.2565 จัดงานวันธรรมศาสตร์สามัคคี พร้อมมอบเข็มเกียรติยศ จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ให้ 12 ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อในสังคม

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ดร. สันติภาพ เตชะวณิช ประธานชมรมเพื่อนโดม เปิดเผยว่า ทางชมรมได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ล่าสุด เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน “วันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พ.ย.” ณ ห้องประชุม สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีมติเห็นชอบให้มอบรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ซึ่งเป็นปีที 2 ขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ประจักษ์ พร้อมกับการมอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคี ให้แก่ ศิษย์เก่า ที่ทำคุณประโยชน์ในหน้าที่สำคัญๆ แก่ประเทศชาติ และสังคมไทย

สำหรับศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ผู้ที่จะได้รับเข็มเกียรติยศ  ประจำปี 2565 นั้น ประกอบด้วย นางสาวสุภัทรา นาคะผิว ดร.อภิชาติ ดำดี นายชัชวาล ทองดีเลิศ นางสุนี ไชยรส ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายทรงศัก สายเชื้อ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี

โดยการจัดงานและมอบรางวัลจะมีขึ้นตั้งแต่เวลา 08.00-13.00 น. ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 จะมีพิธีสงฆ์ การมอบรางวัลจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายชัยวัฒน์ พสกภักดี ประธานมูลนิธิเพื่อนโดม ร่วมมอบเข็มเกียรติยศด้วย และช่วงท้ายจะมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ความท้าทายและก้าวต่อไปของเศรษฐกิจ โดยคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนี้ ดร.สันติภาพกล่าวในตอนท้าย.

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!