ศธ. สั่งการ อาชีวะ ติดตั้ง “ประตู-หน้าต่างนิรภัยศูนย์เด็กเล็ก” สังกัดสพฐ. และ กระทรวงมหาดไทย ทั่วประเทศ นำร่องที่โคราช

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

 

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ของ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการหามาตรการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุร้ายภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสอนเด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษา สั่งการให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ติดตั้งระบบประตูป้องกันภัยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสอนเด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงมหาดไทย ทั่วประเทศ เพื่อคัดกรองบุคคลแปลกหน้าเข้า-ออกในพื้นที่ โดยให้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวะ ในสังกัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประสานกับหน่วยการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด สังกัด สพฐ. เทศบาล องค์กรบริหารส่วนจังหวัด องค์กรบริหารส่วนตำบล และเอกชน สำรวจความต้องการจัดตั้งระบบป้องกันภัย ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคคาทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้า จัดทำและติดตั้งระบบป้องกันภัย

เบื้องต้นให้ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นจังหวัดต้นแบบนำร่องก่อนนำไปใช้ทั่วประเทศ ในการออกแบบทดลองระบบป้องกันภัย ในรูปแบบ ประตู-หน้าต่างนิรภัยศูนย์เด็กเล็กแบบครบวงจร มีระบบเตือนภัยภายใน พร้อมกับ มีกล้องตรวจจับพฤติกรรมเสี่ยง และเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที ซึ่ง นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้เร่งดำเนินการออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินการ และคาดว่าต้นแบบจะออกมาให้ได้ภายในสัปดาห์หน้า

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3STDfwP

 

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!