อาชีวะ โชว์กึ๋น สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ แก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ทาง สอศ. ได้นำผลงานวิจัยนวัตกรรม “การพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน” เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เกิดจากคณะครู นักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษา ได้ลงพื้นที่ในชุมชน และได้นำปัญหามาเป็นโจทย์วิจัยนำไปสู่การสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาชุมชน รวมทั้งถือเป็นการสร้างทักษะให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านการทำโครงงาน ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ อาชีวศึกษาในปี 2565 ที่ตนได้มอบในเรื่อง “ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา แบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” อีกด้วย

ด้าน เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในฐานะที่ตนได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้มอบให้ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ไปทำงานร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งหาแหล่งทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเน้นย้ำที่จะต้องสร้างทักษะต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผ่านการลงมือปฏิบัติงาน โดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ (Socail LAB) ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จริง เพื่อพร้อมที่จะออกไปทำงานและดำเนินชีวิตในอนาคต

ทั้งนี้ ดร. นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา นำทีมคณะผู้บริหาร และครู นักวิจัย จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่ได้รับคัดเลือกและนำผลงานนวัตกรรมที่ได้สร้างผลลัพธ์ และผลพระทบสูงต่อชุมชน ไปจัดแสดง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการนำเอาองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษา ที่ผ่านการบูรณาการในด้านต่าง ๆ และกระบวนการสังเคราะห์แนวคิดการแก้ปัญหาจากการประกอบอาชีพ การคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากชุมชน ซึ่งเป็นการดําเนินการที่สําคัญ ในการพัฒนาและยกระดับอาชีพของชุมชน สังคม มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง

ขณะที่ นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดแสดงผลงานครั้งนี้ ได้นำผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมจาก วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคนครนายก และ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เป็นเครื่องจักรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่ได้มอบให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จ.สระแก้ว จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครนายก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ได้แก่ เครื่องหั่นฟ้าทะลายโจร เครื่องหั่นมะระขี้นก เครื่องบดหยาบมะระขี้นก เครื่องหั่นมะระขี้นกแบบแยกเม็ดระบบกึ่งอัตโนมัติ เครื่องอบแห้งระบบลมร้อนด้วยพลังงานไฮบริด และเครื่องบรรจุแคปซูล ที่สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มศักยภาพในการผลิต ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยด้านอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชน ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้ชุมชนต่อไป

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!