กองทุนฯ อนุมัติปรับแผน 3 วัน กกท.เร่งมือปล่อยเงิน 68.8 ล้านทันที สู่ทุกจังหวัดเพื่อเตรียมตัวลุยกีฬาเยาวชนที่นครสวรรค์

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2566 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ รอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) ซึ่งจะจัดขึ้นที่ จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-3 เม.ย.2566 เป็นเงิน  71,985,435 บาท และ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2566 ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีบันทึกข้อความถึงผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อขอปรับแผนภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้เป็นความปัจจุบัน ที่นักกีฬาของแต่ละจังหวัดและเจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง

และในวันที่ 10 มี.ค.2566 ทาง ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้บันทึกข้อความด่วนที่สุดมาถึงตนเอง ในเรื่องการอนุมัติการปรับแผนตามที่ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศได้ขออนุมัติปรับแผน โดยปรับจากวงเงินเดิม ปรับเป็น 68,802,723 บาทนั้น ซึ่งจะมีงบประมาณเหลือ เป็นเงิน 3,182,712 บาท โดยต่อจากนี้นั้น ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะดำเนินการในการจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์นี้ไปตามการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำภาคต่างๆ เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดในการดูแลทั่วประเทศ ที่ภายในสัปดาห์หน้านี้ก็คงจะแล้วเสร็จ ตนเองขอขอบคุณทางกองทุนฯและฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.ที่ได้ดำเนินการนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทุกจังหวัดได้เข้าร่วมงานกีฬาเยาวชนครั้งนี้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ นายประชุมกล่าวในตอนท้าย

RANDOM

error: Content is protected !!