‘รองชุม’ พอใจพ่อเมืองปากน้ำโพและนายกฯจิตตเกษมณ์ นำทีมรายงานและนำดูงานเชื่อมั่นผ่านฉลุยทั้งกีฬาเยาวชนและอาวุโส พร้อมแนะดึงชุมชนมามีส่วนร่วมเพื่อความภาคภูมิใจของท้องถิ่น

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสวรรค์ ชั้น 5 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2565
โดยมี น.ส.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ ร่วมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กกท. นำโดยนายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายสุวัตร หลวงตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ, นายเทอดศักดิ์ ศรีพุ่ม หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับชาติ, ผู้แทนฝ่าย/สำนัก กกท., ผู้แทนสมาคมกีฬาที่มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จำนวน 43 ชนิดกีฬา และผู้แทนสมาคมกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” จำนวน 16 ชนิดกีฬา ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาของจังหวัดนครสวรรค์
ภายหลังจากการประชุม และเดินทางไปสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อม ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาของจังหวัดนครสวรรค์ ณ สนามกีฬากลาง จ.นครสวรรค์ นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท.ได้เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นความคืบหน้าของนครสวรรค์ กับการเตรียมเป็นเจ้าภาพงานนี้ ที่มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมงาน และเท่าที่ได้หารือคือไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในเรื่องที่น่าห่วง จะมีจุดเล็ก ๆ ที่อาจมีปรับปรุงบ้างเล็กน้อย รวมทั้งเรื่องของสนามแข่งขันและสนามซ้อมต่าง ๆ ที่ได้ไปดูก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความพร้อมที่สูง นอกจากนี้ทางนครสวรรค์และ กกท.ก็มีความเห็นร่วมกันว่าควรต้องจัดทั้งสองงานนี้ให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งๆขึ้นและนอกเหนือเกมส์แข่งแล้ว ตนเองได้เสนอแนวคิดการเชิญภาคประชาสังคมในท้องถิ่น และชุมชนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดในงานนี้ เพื่อสร้างงานหรือความภาคภูมิใจร่วมกันในฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพ เช่นอาจจะมีกิจกรรมร่วมในงานแข่ง เช่นช่วงก่อนแข่ง ระหว่างแข่ง หรือช่วงพักครึ่งอาจจะมีการโชว์แห่สิงโต หรือกิจกรรมโชว์ของท้องถิ่นที่หลากหลายน่าสนใจมาสร้างบรรยากาศในงาน และเรื่องของอาหารที่นครสวรรค์มีหลากหลาย ก็ควรนำมาจัดจำหน่ายเพื่อให้ผู้เข่าร่วมงานได้รู้จัก นอกจากนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ย้ำให้การจัดการแข่งขันได้มุ่งเน้นการจัดการแข่งขันในรูปแบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์รับในการที่จะดำเนินการทั้งหมด นายประชุมกล่าว.

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!