ตอนที่ 19 : จดหมายโอลิมปิก ฉบับที่สิบเอ็ด : หนังสืออุดมการณ์โอลิมปิกของคูเบอร์แต็ง : แปลโดย : ดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

จดหมายโอลิมปิก ฉบับที่สิบเอ็ด : จิตวิญญาณกีฬาของนักศึกษา 

“จิตวิญญาณกีฬา” อีกประการหนึ่งสำหรับนักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองต่อการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงที่บูรณาการกับวัฒนธรรมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาความคิดในชีวิต และความชัดแจ้งของความเห็นตนเอง ดังคำกล่าวของ พอล บูร์เจต์ “ผลิตผลแห่งชายชาติบุรุษ” นอกจากนี้ จะเป็นประโยชน์แก่เขาในการทำกิจกรรมสังคม ที่จะได้พบในวันข้างหน้าของสังคมใหม่ ก่อนหน้านี้ การเล่นกีฬา คือ การฆ่าเวลาของเยาวชนที่มั่งมี และว่าง ข้าพเจ้าทุ่มเทกว่าสามสิบปีที่ทำให้สิ่งนี้กลายเป็นความรื่นรมย์ปกติของชนชั้นกลางล่าง และจำเป็นที่ความรื่นรมย์นี้จะเข้าสู่ชีวิตของวัยรุ่นที่ยากไร้ เป็นความรื่นรมย์ที่มีต้นทุนต่ำสุด เสมอภาคที่สุด ต่อต้านแอลกอฮอล์ที่สุด และให้ผลิตผลสูงสุดแก่พลังงานที่ถูกกำกับและควบคุมไว้ การกีฬาทุกรูปแบบสำหรับทุกคน ซึ่งไม่แปลกที่สูตรความคิดนี้ จะถูกวิพากษ์ว่า เป็นอุดมคติที่น่าหัวเราะเยาะ แต่ข้าพเจ้าไม่ใส่ใจ เพราะตนเองได้ใคร่ครวญและตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเวลานาน ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่า เป็นเรื่องถูกต้อง และเป็นไปได้ ช่วงปีและความแข็งแรงที่เหลือของข้าพเจ้าจะถูกนำมาใช้เพื่อประกันความสำเร็จของสิ่งนี้ โดยจะเป็นคุณประโยชน์ของข้าพเจ้าต่อการปฏิรูปสังคมเหล่านี้ซึ่งมีหลักการเป็นพื้นฐานของสหภาพศักดิ์สิทธิ์ในระหว่างสงครามยาวนานนี้ และความสำเร็จจะต้องมีความซื่อตรงและรวดเร็วหากพวกเราไม่ต้องการให้อารยธรรมขยายตัวเหมือนเครื่องทำความร้อนที่ไม่มีลิ้นปิด

นักศึกษามหาวิทยาลัย ผู้กุมความรู้และจินตนาการ  จะเป็นกองพันทหารเข้มแข็งที่สุดต่อภารกิจนี้ โดยข้าพเจ้าขอกล่าวว่า หากท่านปรารถนาให้พวกเขาเป็นฝูงบินสิ่งเหล่านี้ ณ ที่นี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวและย้ำว่า ด้วยเหตุผลด้านศักยภาพร่างกายและผลจริยธรรมนั้น การกีฬาจะเป็นเครื่องมือที่ประมาณค่ามิได้ในมือของพวกเขาต่อการสร้างสันติสุขแก่สังคม โดยเหตุนี้ พวกเขาจึงต้องรู้วิธีการใช้งานอย่างเชี่ยวชาญ และการดึงประโยชน์สูงสุดจากการกีฬา อุดมการณ์โอลิมปิกนิยมกำลังจะถือกำเนิดขึ้น ขอให้นักศึกษาได้เตรียมตัวที่จะนำไปใช้งาน

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!