สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ ขยายเวลารับสมัคร “วิศวกร” ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ถึง 4 ก.ย.นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,600 – 32,400 บาท ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 4 ก.ย. 66 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)
2. มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ ได้รับการผ่อนผัน หรือ ได้รับการยกเว้น
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร

ลักษณะงาน
1. ควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารในพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการ
2. ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
3. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรับมอบงาน ควบคุมงานของมหาวิทยาลัย
4. ให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการคัดเลือก
1. การทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย
1.1 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินทดสอบทัศนคติ และ บุคลิกภาพ Personality Test และ ประเมินความถนัด Aptitude Test)
1.2  การทดสอบโดยส่วนงาน/หน่วยงาน
1.2.1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
1.2.2 ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
1.2.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
1.2.4 สัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กันยายน 2566

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครผ่านทาง https://careers.chula.ac.th/recruit/home สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-0361 หรือที่ อีเมล wiriya.n@chula.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 กันยายน 2566 ในวันและเวลาทำการ (8.00 – 17.00 น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.asia/hHCIB

อ้างอิงจาก https://shorturl.asia/xR6Xw 

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!