ม.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือก “แพทย์ประจำบ้าน” 1 อัตรา สังกัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ประจำบ้าน ตำแหน่งเลขที่ 4857 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,630 บาท สังกัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายการแพทย์ งานบริหารการแพทย์ (ปฏิบัติงานสาขาวิชาพยาธิวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 มิ.ย. 66

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565
2. หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
3. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฎิบัติงานนอกเวลาราชการได้
4. มีวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต (จะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 66)
5. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ได้รับอนุมัติ ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 66)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ https://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มิ.ย. 66 และคณะฯ จะแจ้งเจ้าตัวให้ทราบโดยตรง (แจ้งทาง mail โดยให้ผู้สมัครกรอกอีเมลลงในใบสมัครทางระบบออนไลน์ด้วย)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 210 บาท ชำระที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการธนาคาร ภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร หากพ้นกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะได้รับใบเสร็จการชำระเงิน (โปรดเก็บใบเสร็จไว้แสดงในวันสอบ)

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 20 มิ.ย. 66 ที่ https://hr.kku.ac.th เมนูประกาศชื่อ และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อตามการชำระเงินเท่านั้น

วิธีการคัดเลือก
สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 100 คะแนน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ วิธีการอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองทรัพยากรบุคคล โทร. 081-260-4488 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JoblistTH.php

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!