ม.รังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา – วิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ สังกัด วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน 4 อัตรา)

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (จำนวน 2 อัตรา)

– สัญชาติไทย เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Enigneer)
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
– มีผลงานทางวิชาการ หรือ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ภาควิศวกรรมไฟฟ้า (จำนวน 2 อัตรา)

– สัญชาติไทย เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
– มีผลงานทางวิชาการ หรือ นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ rinnawan.n@rsu.ac.th โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-791-5637

ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ https://hr.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/RSU-Application-Form.pdf

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!