สสวท. ชวนครูวิทย์สิ่งแวดล้อม ร่วมประกวด GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2023 หมดเขตรับสมัคร 9 มิ.ย. 66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย โครงการโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) ขอเชิญคุณครูส่งผลงานเข้าร่วมประกวด GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2023 (GLOBE TSS) 3 ประเภทรางวัล คือ กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น GLOBE Young Scientist (GLOBE Young Scientist Inspiration) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS Curriculum Implementation in School) และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change Learning Activities in School)

ผู้สมัครต้องเป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษา ตามประเภทการสมัคร เป็นครูที่สอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ หรือ นำกิจกรรมการเรียนรู้ของ GLOBE หรือ กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหรือนอกห้องเรียนในระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษา

สำหรับรางวัล Climate Change Learning Activities in School ผู้สมัครต้องเป็นครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งจัดโดย โครงการ GLOBE สสวท. เลือกส่งผลงานได้ 1 ประเภท โดยต้องไม่เคยได้รับรางวัล GLOBE TSS ในประเภทที่สมัครเป็นเวลา 1 ปี

ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์โครงการ GLOBE THAILAND https://globethailand.ipst.ac.th/news.php สอบถามข้อมูลที่ อีเมล globe@proj.ipst.ac.th หรือ https://web.facebook.com/GLOBEThailandOfficial สมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!