มทร.พระนคร ชวนอบรม “การสร้างปัญญาประดิษฐ์แบบ Low Code สำหรับงานอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครถึง 9 มี.ค. นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้วยโปรแกรม (Low Code) สำหรับงานภาคอุตสาหกรรม” เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ หรือ การต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในรูปแบบการบรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติ เรื่อง Machine Vision องค์ประกอบของ Machine Vision การออกแบบสำหรับงาน Machine Vision โปรแกรมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับงาน Machine Vision การสร้างหน้าโปรแกรม (User Interface Design) การสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงลึก การทดสอบโปรแกรมกับสินค้าจริง เป็นต้น

ทั้งนี้ การอบรมจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2566 ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ https://bit.ly/3XxOA7e ตั้งแต่บัดนี้ – 9 มีนาคม 2566 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ โทร.02-665-3888 ต่อ 6191 , 6192 และ 090-271-8327

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!