มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย หนุนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข มาบตาพุด จ.ระยอง ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรน้ำ” ระหว่าง มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย​ โดย นายโชติ​ โสภณ​พ​นิช​ ประธาน​มูลนิธิ​ฯ กับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอีก 6 แห่ง โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เปิดเผยว่า หลักสูตร “ชลกร” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และได้ถูกนำไปสอนในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ สร้าง Smart Farmer โดยนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม มายกระดับการทําการเกษตร และยกระดับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำมาตรฐานสากล

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรน้ำให้สามารถลงไปในระดับชุมชนได้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในระดับท้องถิ่น โดยโครงการจะนําองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยมี “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี” เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และมูลนิธิฯ จะคอยสนับสนุนให้การขับเคลื่อนประสบผลสําเร็จ ให้ประชาชนได้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ ส่งต่อความรู้ไปยังผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไป ทำให้สามารถดูแลบริหารจัดการน้ำชุมชนได้ด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

สำหรับหน่วยงานที่ร่วม MOU ในครั้งนี้ ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง​ จังหวัดนครพนม , องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จังหวัดศรีสะเกษ , องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห จังหวัดกำแพงเพชร , องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน จังหวัดหนองคาย , สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค​ 2 บริหารจัดการลุ่มเจ้าพระยา และ มูลนิธิลุ่มแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม

RANDOM

error: Content is protected !!