ทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ประจำปี 2566 -2567 เปิดรับสมัครแล้ว – 2 ธ.ค.นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ รับสมัครทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ประจำปี 2566 -2567 ดังนี้

1. ทุนโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2. ทุนโครงการสนับสนุนการเรียน – การสอนภาษาญี่ปุ่น

3. ทุนโครงการสนับสนุนทางด้านญี่ปุ่นศึกษาและการสานเสวนาระหว่างประเทศ ตลอดจนโครงการสนับสนุนอื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งระเบียบการและใบสมัครทางออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3Af6RNY

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-260 8560-3

ปิดรับใบสมัครวันสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลาเที่ยงตรง (12.00 น. ตามเวลาที่ประเทศญี่ปุ่น หรือ 10.00 น. เวลาประเทศไทย) ยกเว้น ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และการแปลเกี่ยวกับญี่ปุ่น จะต้องส่งใบสมัครไม่เกินวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลาเที่ยงตรง (12.00 น. ตามเวลาที่ประเทศญี่ปุ่น หรือ 10.00 น. เวลาประเทศไทย)

การรับสมัครทางออนไลน์

ผู้สมัครต้องเข้าไปกรอกเอกสารใบสมัครทุนให้เรียบร้อย พร้อมทั้งอัพโหลดและส่งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ในระบบการรับสมัครแบบออนไลน์ มาภายในวันที่กำหนด ได้ที่  https://bit.ly/3E9P0sR

สำหรับหนังสือคู่มือทุนสนับสนุนประจำปี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3g8x8H0

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ไม่มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ทุนการศึกษาต่อ ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โทร. 02-696 – 3000 หรือที่โฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3GbLAbU

RANDOM

นครสวรรค์พร้อมเปิดฉากกีฬาอาวุโสแห่งชาติ “กกท.” เชื่อมั่นงานการแข่งขันผ่านสะดวก “รองชุม” ห่วงใยปัญหาแดด ฝากถึงการดูแลนักกีฬาของแต่ละทีม และฝ่ายจัดชนิดกีฬากลางแจ้ง ให้ช่วยดูแลนักกีฬาให้ดีและเหมาะสม

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!