“ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์” ขึ้นแท่นนั่งประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาคนใหม่

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ที่ โรงแรมทาว์น อิน ทาว์น มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา องค์กรด้านกีฬาที่สนับสนุนและยืนเคียงข้างนักกีฬาไทย ทั้งในสนามและนอกสนาม จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระการประชุมสำคัญ คือ การเลือกตั้งผู้เข้ามารับตำแหน่งประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา แทนที่ นายปรีฏก ทองวันดี ที่ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีภารกิจในการบริหารงานธุรกิจ ที่มีความรัดตัว เกรงว่าจะไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาได้ขับเคลื่อนเดินหน้าการทำงานเคียงข้างนักกีฬาไทย จึงต้องหาผู้เสียสละเข้ามาทำงานเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรต่อไป

โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อ “นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์” ซึ่งดำรงตำแหน่งเดิมในฐานะ เลขาธิการมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา โดยไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อลงแข่งขัน จากนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้ง 11 เสียง จากกรรมการในที่ประชุมยกมือให้ “นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์” นั่งเก้าอี้ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาคนใหม่

หลังเข้ารับตำแหน่ง นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวถึงเป้าหมายในการขับเคลื่อนมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาว่า ยังคงดำเนินการตามวัตถุการก่อตั้งมูลนิธิด้วยการเติมเต็ม ต่อเติม ต่อยอด ให้กับนักกีฬาไทยในทุกมิติ ทั้งโครงการ “วันฮีโร่ วัน คอมปานี” ที่ ทำให้นักกีฬารู้สึกมั่นใจ และมีหลักประกันว่า เมื่อจบสิ้นภารกิจรับใช้ชาติในบทบาทของนักกีฬา ก็ยังมีงานรองรับจากภาคเอกชนต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับบทบาทของนักกีฬาไทยที่ต้องเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ ทางมูลนิธิจะเดินหน้าผลักดันการออกพาสปอร์ตเดินทางที่จะทำให้นักกีฬาไทยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในช่องทางพิเศษ และในมิติของนักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาคนพิการ ทางมูลนิธิก็พร้อมสนับสนุนและให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน

RANDOM

error: Content is protected !!