กกท.กำหนดเส้นตาย “สมาคมกีฬา” ยืมเงินแล้วไม่สนใจคืน/ได้รับอนุมัติเงิน-งานแล้วแต่ไม่เคลียร์เอกสาร รวมทั้งพวกนอนที่พักแล้วไม่จ่าย 7 ก.ย.ต้องเคลียร์ หากไม่มีปัญญาเคลียร์ 15 ก.ย.ต้องจ่ายเงินคืนหรือโดนตัดงบช่วย

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เปิดเผยว่า จากที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าการ กกท. ในงานที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ได้บัญชา เรื่องให้แก้ปัญหาลูกหนี้เงินยืมคงค้างของ กกท./ เงินค้างจ่าย/ รายได้ค้างรับ ที่มีสั่งสมมายาวนานนั้น ได้ดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่ง โดยได้เชิญสมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ส่วน เพื่อมาคุยถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือกัน ทั้งนี้หลายมาคมกีฬาและหลายรายการที่มีปัญหาก็แก้ไขไปได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังมีอีกส่วนที่ต้องตามต่อ โดยล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตนเองได้เชิญมานั่งคุยอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว เพื่อที่จะให้งานส่วนนี้ได้ข้อยุติและแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยโดยเร็ว ตามข้อห่วงในของผู้ใหญ่

จากที่ได้หารือกันสุดท้ายนั้นได้ข้อสรุปว่า กลุ่มลูกหนี้เงินยืมคงค้างของ กกท.ตั้งแต่ปี 2552-2564 ที่ยืมเงินทดรองจ่ายจาก กกท.ไปดำเนินกิจกรรม ทั้งหมดจะต้องส่งเอกสารมาหักล้างเงินยืมภายใน วันที่ 7 ก.ย.2565 หากเลยกำหนดและไม่มีเอกสารที่ถูกต้องมาหักล้าง หรือมีเอกสารบางส่วนมาหักล้าง ก็ต้องคืนเงิน กกท.ในส่วนที่ไม่มีเอกสารภายใน 15 ก.ย.2565 ในส่วนนี้หากสมาคมยังมีปัญหาการจ่ายตามเวลากำหนด ก็คงต้องมาคุยว่าจะยินยอมให้ดำเนินการอย่างไร เพราะยังไงก็ต้องคืน กกท.เช่น ให้หักเงินส่วนไหนได้บ้างเป็นต้น แต่หากเพิกเฉยไม่มีการเจรจาก็คงต้องเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมาย ที่จะเป็นวิธีสุดท้าย เพราะจริงๆ กกท.ไม่อยากให้มีเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้อง เนื่องจากเหมือนต้องฟ้องพวกเดียวกัน

รองประชุม นำทีมฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ คุยกับสมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกลุ่มเงินค้างจ่ายของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้อนุมัติโครงการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 ตอนนี้ติดอยู่ 10 สมาคม  ล่าสุดได้ยกเลิกเพราะไม่ได้จัดหรือไม่ได้ไปแข่งจำนวน 40 รายการ ที่เหลือก็ได้สมาคมที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารที่ถูกต้องให้ฝ่ายการคลัง 7 ก.ย.2565 เช่นกันและหากพร้อมก็จะสั่งจ่ายเช็คในวันที่ 15 ก.ย.2565 ส่วนอีกกลุ่มคือรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและขอขยายเวลาการเบิกจ่ายของบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รวม 126 รายการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  กีฬาอาชีพและกีฬามวย ในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือขยายเวลาไปแล้ว 2 ครั้ง และต่อไปจะไม่ขยายเวลาให้อีก ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 7 ก.ย.2565 หากเลยวันดังกล่าว กกท.จะยกเลิกรายการที่ขอเบิกและรายการที่ยกเลิกจะไม่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนงบประมาสำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพให้ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยติดตามให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วนเช่นกัน

บรรยากาศการร่วมคุยเพื่อหาทางออกเรื่องเงินกรณีต่างๆ

และสุดท้าย กลุ่มรายได้ค้างรับ ของอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียงและ 300 เตียง งบประมาณปี พ.ศ.2554-2563 ที่ 16 สมาคมกีฬาค้างอยู่นั้น กกท.ได้เปิดโอกาสให้นำเงินมาชำระภายใน 15 ก.ย.2565 และหากไม่มีการชำระ กกท.จะหักจากเงินอุดหนุนของสมาคมหรือจากรายการอื่น ๆ พร้อมทั้งจะมีผลต่อการประเมินผลการดำเนินงานของสมาคมนั้นๆ ต่อไปด้วย นายประชุมกล่าว.

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!