ปปช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรม-โปร่งใสในการดำเนินงานแล้ว กกท. ยังโดดเด่นคว้าระดับผลคะแนน AA

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ปปช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ออกมาแล้ว ในวงการกีฬา กกท. ยังโดดเด่นคว้าระดับผลคะแนน AA ได้สำเร็จต่ออีกปี ขณะที่ กรมพลศึกษา ITA ลดลง ม.การกีฬา เพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับ A เช่นกัน

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตนเองได้รับแจ้งว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นผู้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุก ๆ ปี ซึ่งมีนี้มีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจำนวนถึง 1,300,132 รายนั้น ได้มีการประกาศออกมาแล้ว เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นั้น ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทของรัฐวิสาหกิจ ก็เป็นที่น่ายินดีว่า ในปีนี้ คะแนน ITA นี้อยู่ที่ร้อยละ 96.09 ซึ่งอยู่ในระดับที่ผลคะแนนดีมากคือ AA จากการประเมิน ซึ่งนับเป็นอีกปีที่ กกท. ภายใต้การนำของ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับคะแนนระดับ AA อย่างต่อเนื่อง และต้องถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวการกีฬาแห่งประเทศไทยทุก ๆ คนอีกครั้ง

Station THAI ได้ค้นข้อมูลเพิ่มเติมว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่สำคัญของวงการกีฬา นอกเหนือจาก  การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการประกาศผลการประเมิน ITA พร้อมกันกับ การกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น มีผลอย่างไร พบว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเมินประเภทอุดมศึกษา ปีนี้ได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ 93.79 ซึ่งได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว +0.28 อยู่ในเกณฑ์ระดับผลคะแนน A ส่วนกรมพลศึกษา ที่อยู่ในกลุ่มประเมินประเภทส่วนราชการระดับกรม นั้น ได้รับคะแนน ITA ร้อยละ 94.22 ลดลงจากปีที่แล้ว -0.83 แต่ก็ยังอยู่ในระดับผลคะแนน A

RANDOM

error: Content is protected !!