บันทึกฮีโร่กีฬาไทย : กีฬาแหลมทอง หรือเซียพเกมส์ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2516 ณ ประเทศสิงคโปร์

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

กีฬาแหลมทอง หรือ เซียพเกมส์ ครั้งที่  7  ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ  จัดในระหว่างวันที่  1-8  กันยายน  พ.ศ. 2516  มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน  7  ประเทศคือ  พม่า  มาเลเซีย  สิงคโปร์  เวียดนาม  ลาว  กัมพูชา  และไทย  เข้าร่วมการแข่งขัน  1,623  คน  มีกีฬา  16  ชนิดกีฬา  คือ  กรีฑา  ยูโด  แบดมินตัน  เซปักตะกร้อ  บาสเกตบอล  มวยสากล  จักรยาน  ฟุตบอล  ฮอกกี้  เทนนิส  เทเบิลเทนนิส  ยิงปืน  ว่ายน้ำ  วอลเลย์บอล  ยกน้ำหนัก  และ เรือใบ

            โดยนักกีฬาของไทยที่ได้เหรียญรางวัลต่างๆ มีดังนี้

เหรียญทอง

กรีฑา ได้จาก ประเภท  วิ่ง 100 เมตรชาย อาณัติ รัตนพล, วิ่ง 200 เมตรชาย อาณัติ รัตนพล, วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชาย ธงชัย ทิพย์เมธี, วิ่งผลัด 4 คูณ 100 เมตรชาย (อาณัติ รัตนพล, สุรพงษ์ อริยะมงคล, พนัส อริยะมงคล, สุชาติ แจสุรภาพ)

แบดมินตัน ได้จาก ประเภททีมชาย, ประเภทชายคู่ สงบ รัตตนุสสรณ์, บัณฑิต ใจเย็น, ประเภทคู่ผสม พรชัย ศกุนตนิยม, ทองคำ กิ่งมณี

ทีมนักชกสากลของไทย

มวยสากล ได้จาก ปฐม ลิขสิทธิ์ รุ่นไลต์ฟลายเวต, ไมตรี เนตรมณี รุ่นฟลายเวท, ดร นามวิชิต รุ่นแบนตัมเวท, เฉลิมชัย ดำขำ รุ่นไลต์เวท, วิชิต ไพรอนันต์ รุ่นไลต์เวลเตอร์เวท, บุญส่ง มั่นศรี รุ่นเวลเตอร์เวท, ระเบียบ แสงนวล รุ่นไลต์มิดเดิลเวท, ประจักษ์ หิรัญรัตน์ รุ่นมิดเดิลเวท

จักรยาน ได้จาก ประเภทแมสสตาร์ท 1,600 เมตรบุคคลชาย อนันตชัย สุทธิศิลป์, ประเภทแมสสตาร์ท 4,800 เมตรบุคคลชาย เชิดชัย สุขโต, ประเภททีมไทม์ไทรอัล 10,000 เมตร (ถาวร จิระพันธ์, อนันตชัย สุทธิศิลป์, สมยศ กาญจนนิรันดร์, เชิดชัย สุขโต), ประเภท ทีมไทม์ไทรอัลถนน 100 กิโลเมตรชาย (พินิจ เคยกอบแก้ว, ชาติชาย จันทรรัตน์, ก่อเกียรติ เชี่ยงฉิน, ปราโมทย์ แสงสกุลโรจน์)

ทีมนักแม่นปืนของไทย

ยูโด ได้จาก มนตรี ชมสาคร รุ่นแบนตัมเวท, สมนึก กิตติสาธร รุ่นไลท์มิดเดิลเวท

เทนนิส ได้จาก ประเภททีมชาย (เนตร กนกมณีวรรณ, สมภาร จำปีศรี, พิเชฐ บรทิศา), ประเภททีมหญิง (สุธาสินี ศิริกายะ, รัชนีวรรณ หอมสุคนธ์, สีดา ชมิตท์, ชลาธิป ตุณวัฒนกิจ), ประเภทชายเดี่ยว สมภาร จำปีศรี, ประเภทคู่ผสม พิเชฐ บรทิศา, สีดา ชมิตท์

วิ่ง 100 เมตรชาย อาณัติ ที่ 1 ขวาสุด สุชาติ ที่ 2 ซ้ายสุด

ยิงปืน ได้จาก ประเภทปืนยาวท่านอนบุคคลชาย ชวลิต กมุทชาติ, ประเภทปืนยาวท่านอนทีมชาย (ชวลิต กมุทชาติ, อุดมศักดิ์ เทียนทอง, จิระ ประพันธโยธิน, ชูรัตน์ ประสาทพร), ประเภทปืนยาวมาตรฐานบุคคลชาย  ชวลิต กมุทชาติ, ประเภทปืนสั้นยิงช้าบุคคลชาย สุธรรม อัศวานิชย์, ประเภทปืนสั้นยิงช้าทีมชาย (สุธรรม อัศวานิชย์, สมัคร ชัยนเรศ, คมสัน รัตนภิญโญวงศ์, วัชระ อุปพงษ์), ประเภทปืนยาวอัดลมประเภททีมชาย (ไพศาล จามรมาน, เผด็จ เวชสวรรค์, ธรรมนูญ สืบสมาน, ชวลิต กมุทชาติ), ประเภทปืนสั้นอัดลมบุคคลชาย วิชิต เชี่ยวเวช, ประเภทปืนสั้นอัดลมทีมชาย (วิชิต เชี่ยวเวช, รัตนะ กระจ่างพจน์, เฮ้า แซ่อุ้ย, คมสัน รัตนภิญโญวงศ์), ประเภทปืนสั้นยิงเร็วบุคคลชาย วิรัช วิเศษศิริ, ประเภทปืนสั้นยิงเร็วทีมชาย (วิรัช วิเศษศิริ, โสฬส ณ ลำพูน,รังสิต ญาโนทัย, ชัยรัตน์ รัตน์สุภากร), ประเภทปืนสั้นชนวนกลางบุคคลชาย วิรัช วิเศษศิริ, ประเภทปืนสั้นชนวนกลางทีมชาย (วิรัช  วิเศษศิริ, บริบูรณ์ วุฒิภักดี, วิชิต เชี่ยวเวช, รัตนะ กระจ่างพจน์)

กระโดดน้ำ ได้จาก ทัศนีย์ ศรีวิพัฒน์ ประเภทกระโดดน้ำหญิง

เทเบิลเทนนิส ได้จาก ประเภทคู่ผสม ประชัน คุณาชีวะ, สุมาลี ชูสัตยานนท์

ยกน้ำหนัก ได้จาก ฉุย บำรุงราษฏร์ รุ่นไลต์เฮฟวีเวท, กิตติ กาญจนจิรวงศ์ รุ่นมิดเดิลเฮฟวีเวท

ไมตรี-ประจักษ์-บุญส่ง ซิวทองมวยสากลให้ไทย

เหรียญเงิน

กรีฑา ได้จาก ประเภท วิ่ง 100 เมตรชาย สุชาติ แจสุรภาพ, กระโดดค้ำ ประยูร หมั่นหา, เขย่งก้าวกระโดดชาย ชัยสิทธิ์ สุริยะจันทร์, ทุ่มน้ำหนักหญิง เครือสุคนธ์ เที่ยงตรง

แบดมินตัน ได้จาก ประเภททีมหญิง, ประเภทหญิงคู่ ทองคำ กิ่งมณี, ปัทมา ศิริศรีโร, ประเภทคู่ผสม จิรศักดิ์ จำปาขาว, อัจฉรา ปัตตพงศ์

จักรยาน ได้จาก ประเภทแมสสตาร์ท 10,000 เมตรบุคคลชาย สมยศ กาญจนนิรันดร์, ประเภท เดี่ยวเปอร์ซูท 4,000 เมตรชาย เชิดชัย สุขโต, ประเภท ทีมเปอร์ซูท 4,000 เมตรชาย (พินิจ เคยกอบแก้ว, ชาติชาย จันทรรัตน์, สมยศ กาญจนนิรันดร์, ก่อเกียรติ เชี่ยงฉิน), ประเภท ทีม 170 กิโลเมตร (ก่อเกียรติ เชี่ยงฉิน, สนาม ลอยเมฆ, ปราโมทย์ แสงสกุลโรจน์)

บอลไทยในนัดเปิดสนามแพ้เจ้าภาพสิงคโปร์

ยูโด ได้จาก วิทยา ธารเพียร รุ่นเฮฟวีเวต

เทนนิส ได้จากประเภทชายคู่ สมภาร จำปีศรี, พิเชฐ บรทิศา, ประเภทหญิงเดี่ยว รัชนีวรรณ หอมสุคนธ์, ประเภทหญิงคู่ สีดา ชมิตท์, ชลาธิป ตุณวัฒนกิจ, ประเภทคู่ผสม เนตร กนกมณีวรรณ, สุธาสินี ศิริกายะ

ยิงปืน ได้จาก ประเภทปืนยาวมาตรฐานทีมชาย ชวลิต กมุทชาติ, ไพศาล จามรมาน, ชูรัตน์ ประสาทพร, เผด็จ เวชสวรรค์, ประเภทปืนยาวอัดลมบุคคลชาย ไพศาล จามรมาน

เทเบิลเทนนิส ได้จาก ประเภทหญิงคู่ สุมาลี ชูสัตยานนท์, มาลิกา เมธาชัยกิจ

ทีมบาสเกตบอลชายของไทยลงแข่ง

วอลเลย์บอล ได้จากประเภททีมหญิง

ยกน้ำหนัก ได้จาก ปรีชา เชี่ยวชาญ รุ่นฟลายเวท, นิราศ ฮารุณ รุ่นมิดเดิลเวท

เรือใบ ได้จาก ประเภท ลาร์ค สมบัติ ไชยทรัพย์, เชิดชัย ไพรนุพงษ์, ประเภทโบซัน จำนง สัมพัญญู, พีระยศ อบแย้ม

เหรียญทองแดง

กรีฑา ได้จาก ประเภท วิ่ง 400 เมตรชาย ธงชัย ทิพย์เมธี, วิ่งผลัด 4 คูณ 400 เมตรชาย, ขว้างจักรชาย สมัย ชาติมนตรี, วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรหญิง จินตนา เขียวลงยา

แบดมินตัน ได้จาก ประเภทชายเดี่ยว บัณฑิต ใจเย็น, ประเภทชายคู่ พรชัย ศกุนตนิยม, จิระศักดิ์ จำปาขาว, ประเภทหญิงเดี่ยว สุมล จันทร์กล่ำ, ประเภทหญิงคู่ สุมล จันทร์กล่ำ, อัจฉรา ปัตตพงษ์

ภาพซ้าย ตะกร้อไทยแพ้เจ้าภาพ ภาพขวา เฮ้า แซ่ฮุ้ย (คนซ้ายสุด) นักยิงปืนของไทย

บาสเกตบอล ได้จาก ประเภททีมชาย และ ประเภททีมหญิง

มวยสากล ได้จาก สุภาพ ศรีสุวรรณ รุ่นเฟเธอร์เวท

จักรยาน ได้จาก ประเภทถนน 170 กิโลเมตรชาย ก่อเกียรติ เชี่ยงฉิน

ฮอกกี้ ได้จาก ประเภททีมชาย

ยูโด ได้จาก กวี เหลืองวิรัตน์กุล รุ่นไลต์เฮฟวีเวท

เทนนิส ได้จาก ประเภทหญิงคู่ สุธาสินี ศิริกายะ, รัชนีวรรณ หอมสุคนธ์

ยิงเป้าบิน ได้จาก ประเภทสกีตบุคคลชาย พิชิต บูรพวงศ์ และ ประเภทสกีตทีมชาย

เซปักตะกร้อ ได้จาก ประเภททีมชาย

ภาพนักกีฬาไทยแข่งจักรยาน

โปโลน้ำ ได้จากประเภททีมชาย

กระโดดน้ำ ได้จากประเภท สปริงบอร์ดชาย บุญชัย ล้อวารี, ประเภทสปริงบอร์ดหญิง ทัศนีย์ ศรีวิพัฒน์

ว่ายน้ำ ได้จาก ประเภทฟรีสไตล์ 800 เมตรหญิง รัชนีวรรณ บูลกุล, ประเภทผีเสื้อ 200 เมตรหญิง ศันสนีย์ จังคศิริ และ ประเภทผลัดฟรีสไตล์ 4 คูณ 100 เมตรหญิง

เทเบิลเทนนิส ได้จาก ประเภทหญิงคู่ ลาวัลย์ วงศ์พันธ์สวัสดิ์, ผกาทิพย์ สีมาตรัง

ยกน้ำหนัก ได้จาก สนั่น เทียมเสริฐ รุ่นไลต์เวท

เรือใบ ได้จาก ประเภท โอเค แก้ว ตันยสิทธิ์, ประเภทอินเตอร์เนชั่นแนล 470 รชฏ กาญจนวณิชย์, ระดับ กาญจนวณิชย์

สรุปเหรียญกีฬาเซียพเกมส์ครั้งที่ 7

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!