Day: March 30, 2022

ศธ. ตั้งทีมผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ลุยติดตามผล 5 นโยบายเร่งด่วน เน้นแก้ปัญหาตรงจุด รู้ผล พ.ค. นี้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผย ภายหลังการประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ตามที่ตนได้มอบหมายให้ทุกองค์กรหลักและส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด ศธ. ขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) พาน้องกลับมาเรียน ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น และออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา , กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 2) โรงเรียนคุณภาพ 3) อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 4) ความปลอดภัยในสถานศึกษา 5) หนี้สินครู เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การขับเคลื่อนทั้ง 5 เรื่อง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือช่วยกันดูแลผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเต็มที่ จึงประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ระดับเขตตรวจราชการ และคณะกรรมการประสานงานและบริหารจัดการ …

ศธ. ตั้งทีมผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ลุยติดตามผล 5 นโยบายเร่งด่วน เน้นแก้ปัญหาตรงจุด รู้ผล พ.ค. นี้ Read More »

ซื้อของออนไลน์ จ่ายเงินแล้ว แต่ผู้ขายชิ่งหนี ติดต่อไม่ได้ เอาผิดทางกฎหมายได้อย่างไรบ้าง

ปัจจุบันการสั่งซื้อของทางออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องปกติ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนี้ไปแล้ว เพราะทั้งง่าย และสะดวกสบาย แถมมีโปรโมชั่นส่วนลดต่าง ๆ มากมาย และถ้าเราสั่งซื้อของออนไลน์ จ่ายเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ติดต่อผู้ขายไม่ได้ จะเอาผิดได้อย่างไร Station Thai มีข้อกฎหมายที่จะเอาผิดในเรื่องนี้มาบอกเล่าให้ฟังครับ หากเราซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง ร้านค้าที่โกงจะได้รับผิดตามกฎหมาย ทั้งหมด 2 ข้อ ได้แก่ 1. “ฉ้อโกง” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 – 348 (แล้วแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น) เช่น  มาตรา 341 ทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง : จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 343 …

ซื้อของออนไลน์ จ่ายเงินแล้ว แต่ผู้ขายชิ่งหนี ติดต่อไม่ได้ เอาผิดทางกฎหมายได้อย่างไรบ้าง Read More »

มรภ.สงขลา ปลื้ม คว้าอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก กลุ่มราชภัฏภาคใต้

อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตามที่ มรภ.สงขลา มีนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก จึงได้สมัครเข้าร่วมการประเมินการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ประจำปี 2564 (UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2021) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมีส่วนร่วมในวงวิชาการที่ว่าด้วยความยั่งยืนในการศึกษา และการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว ส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำไปสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืน เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ตลอดจนสื่อสารให้รัฐบาล หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ทราบถึงโครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนในมหาวิทยาลัย จากผลการจัดอันดับ ปรากฏว่า มรภ.สงขลา ได้รับคะแนนประเมิน 2,675 คะแนน เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มราชภัฏ (ภาคใต้) และมีคะแนนเป็นอันดับ 9 กลุ่มราชภัฏ (ประเทศไทย) อันดับ 38 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 892 ของโลก โดยในการประเมินจะพิจารณาจากพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงพื้นที่ของวิทยาเขตสตูล ร่วมด้วย ทั้งนี้ จะต้องมีการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง มรภ.สงขลา ได้ดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว มาตั้งแต่สมัย …

มรภ.สงขลา ปลื้ม คว้าอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก กลุ่มราชภัฏภาคใต้ Read More »

ศธ. ยกระดับอาชีวศึกษาเกษตร พัฒนาหลักสูตรสินค้าและบริการฮาลาล ดันไทยเป็นผู้นำตลาดอาหารฮาลาลโลก

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริมและพัฒนารายวิชาและหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาขีวศึกษา และคณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่จะสนับสนุน พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานของตลาดโลก อย่างมาตรฐานฮาลาล ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในเชิงคุณภาพและความปลอดภัยจากผู้บริโภคทั่วโลกเป็นอย่างดี เห็นได้จากการขยายตัวของเศรษฐกิจฮาลาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งสินค้ากลุ่มอาหาร และกลุ่มที่มิใช่อาหาร เช่น เครื่องสำอาง และการบริการ เป็นต้น “สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกที่มีมูลค่การส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การจัดระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรเหล่านี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล …

ศธ. ยกระดับอาชีวศึกษาเกษตร พัฒนาหลักสูตรสินค้าและบริการฮาลาล ดันไทยเป็นผู้นำตลาดอาหารฮาลาลโลก Read More »

เรื่องควรรู้ ซื้อ – ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ ต้องระวัง !!

ช่วงนี้ ข่าวการกวาดล้างการขายสลากกินแบ่งเกินราคา กำลังมาแรง เห็นได้จากการนำเสนอข่าวของสื่อหัวต่าง ๆ  ที่มีให้เห็นรายวัน Station Thai วันนี้ จะขอหยิบยกเอากฎหมายเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเข้าใจง่ายมาฝากกันครับ และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจบุัน จึงมีพ่อค้ารายใหญ่หัวใส จัดทำแพลตฟอร์มซื้อขายลอตเตอรี่ออนไลน์ ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเสี่ยงโชคทั้งหลาย ทั้งทาง Facebook , Line หรือช่องทางอื่น ๆ วันนี้เลยอยากมาเตือนว่า การซื้อ-ขายลอตเตอรี่ออนไลน์ มีอะไรต้องรู้ และควรระวังบ้าง คนขายต้องรู้ : ขายหมายเลขโดยไม่มีตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบให้กับผู้ซื้อ แต่อ้างอิงผลการออกรางวัล เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 นำสลากฯ มาสแกนขายออนไลน์ซ้ำในชุดเดิม และตัวเลขเดิม แต่ไม่มีสลากตัวจริงอยู่ในมือคนขาย เข้าข่ายเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2530 จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 …

เรื่องควรรู้ ซื้อ – ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ ต้องระวัง !! Read More »

error: Content is protected !!