ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย “Japanese Goverment (MEXT) Scholarship for 2024” ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พ.ค. นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดย กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567 “Japanese Goverment (MEXT) Scholarship for 2024” สำหรับนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมีนาคม 2567 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 จำนวน 2 ประเภท ได้แก่

1. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี “College of Technology (KOSEN) Students Program” เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยี (โคเซ็น) ของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 – 4ปีครึ่ง
2. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ “Specialized Training College Students Program” เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th (หัวข้อข่าวทุน) และจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบตามที่กำหนดได้ทางไปรษณีย์ไปที่ “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ” สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ.5 (กศน. ชั้น 1) ถนนราชดำเนินนอก แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2567 กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี”) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พ.ค. 66 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

RANDOM

สมาคมกีฬาไลฟ์เซฟวิ่งไทย ร่วมกับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) จัดงานวันป้องกันจมน้ำโลก ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย คนร่วมล้นหลาม สำเร็จด้วยดี

สอศ. จับมือ ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (KEC ) และ ศูนย์ระบบอนุญาตการจ้างงาน (EPS) กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน เปิดสอนภาษาเกาหลีในสถานศึกษา เพื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงานแบบถูกกฎหมาย

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!