อาชีวะ ร่วมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.อุบลราชธานี ตั้งศูนย์พักพิง นำนวัตกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

​ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของทุกวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งก่อนน้ำท่วม ช่วงน้ำท่วม พร้อมแผนการดำเนินงานภายหลังน้ำลด เช่น การนำนวัตกรรมไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การประกอบอาหารเพื่อแจกจ่าย การจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เป็นแหล่งพักพิงให้กับประชาชน

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ได้นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำ” เพื่อสร้างความปลอดภัยจากไฟฟ้าให้ประชาชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วย จากนั้น ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นำเสนอสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือชุมชน และยกระดับการประกอบอาชีพ หลังเกิดอุทกภัยน้ำท่วม และนางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้นำเสนอนิทรรศการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนหลังน้ำลด สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

RANDOM

error: Content is protected !!