นิสิตวิศวะฯ มหิดล โชว์กึ๋น ตบเท้ารับรางวัล “สุดยอดงานสร้างสรรค์วิศวกรรม” 2022

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า งาน Mahidol Engineering Maker Expo 2022 สุดยอดงานคิดค้นสร้างสรรค์วิศวกรรมใน 4 คลัสเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ พร้อมการลงมือทำ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เป็นจริง ส่งเสริมความเป็นผู้นำ รู้จักการทำงานเป็นทีม ก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานในวิชาชีพต่อไป โดยในปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้มีการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมของนักศึกษาวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ รวมจำนวน 88 ผลงาน แบ่งเป็น 4 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย วิศวกรรมเฮลท์แคร์ (Healthcare Engineering) , วิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) , วิศวกรรมโลจิสติกส์และขนส่งทางราง (Logistics & Railway Engineering) และ วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม (Sustainability & Environmental Engineering) โดยคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาครัฐและการศึกษา ทั้งนี้ ได้ประกาศผลรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในแต่ละคลัสเตอร์ มี 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณ

สำหรับรางวัลชนะเลิศ Mahidol Engineering Maker Expo 2022 ใน 4 คลัสเตอร์ มีผลงานดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศลัสเตอร์ Healthcare Engineering ได้แก่ ผลงาน การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังเป็นโรคหลอดเลือดสมองด้วยเกมจากระบบการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ (Motor Imagery Rehabilitation Based Brain-Computer Interface Game for Post-Stroke Patient) เป็นนวัตกรรมที่อยู่ในรูปแบบของเกม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสามารถควบคุมคำสั่งได้ผ่านการจินตนาการการเคลื่อนไหว (Motor Imagery) สมาชิกในทีมชนะเลิศ ประกอบด้วย นายศรายุทธ มีสุข , นางสาวชัชรินทร์ แสงบุษราคัม และนางสาวฉัตรวิภา สุรพัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. รางวัลชนะเลิศ คลัสเตอร์ Logistics & Railway Engineering ได้แก่ ผลงาน การจำลองระบบการเดินรถไฟด้วยโมเดลรถไฟจำลอง (Virtual Railway Lab to Arduino : VRLuino) พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบของห้องปฎิบัติการณ์ทางรถไฟ โดยกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยมหิดล (CLARE MU) โดยมีแผนที่จะสร้างขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เข้ามาใช้งาน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการณ์ในอนาคต ทั้งนี้ ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ หรือทำงานในสายอาชีพนี้อีกด้วย สมาชิกในทีมชนะเลิศ ประกอบด้วย นายศุภณัฐ วงศ์มิตรไมตรี , นายธิติ ทรัพย์ธนาธร และนายกฤษกร กรัณย์พุฒิ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รางวัลชนะเลิศ คลัสเตอร์ Sustainability & Environmental Engineering ได้แก่ ผลงาน กระบวนการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีการ Cryogenic Carbon Capture และการนำไปใช้ในกระบวนการผลิตเมทานอล (Process Technology Selection, Design and Economic Evaluation of CO2 Capture and Utilization in Pyrolysis of Petrochemical Process : Monomer Plant) เป็นนวัตกรรมที่จับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธีการใช้พลังงานต่ำ ด้วย Cryogenic ซึ่งสามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆ สมาชิกในทีมชนะเลิศ ประกอบด้วย น.ส.ธนาวรรณ อภิรัตนกุล , น.ส.โชติกา อยู่แจ่ม , นายณัฐธัญ ละอองแก้ว , นายธราเทพ ไชยเมืองชื่น และ น.ส.นพวรรณ วัฒนสุข ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4. รางวัลชนะเลิศ คลัสเตอร์ Digital Engineering ได้แก่ ผลงาน สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเกมเสริมทักษะวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายสายวิทย์-คณิต เป็นสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบเกม สอดแทรกวิชาฟิสิกส์ โดยนำบทเรียนมาพัฒนาเป็นเกม ทำให้นักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเรียนรู้ และวางแผนจะศึกษาต่อในระดับสูงได้เกิดแรงบันดาลใจ มีความสนใจและสนุกกับการเรียนมากขึ้น ส่งผลดีต่ออนาคต สมาชิกในทีมชนะเลิศ ประกอบด้วย นายรังสิมันตุ์ ชูสนุก , นายณัฏฐ์ทัศน์ โห้หาญ , นายภูปกรณ์ ลือหาญ และ นางสาวญาณสิริ โสภาเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!