สพป.ลำพูน เดินหน้า “กองทุนช่วยเหลือนักเรียน” ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุภัยพิบัติ

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.ลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีทีมบริหารการศึกษาของ สพป.ลำพูน เขต 1 ทุกท่าน , ผู้แทนข้าราชการบำนาญ จำนวน 4 ท่าน , ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอละ 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับนักเรียนที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยที่เกิดจากการกระทำของมุนษย์ ภัยอุบัติเหตุ ภัยจากโรคร้าย ภาวะโคม่า และการขับเคลื่อนกองทุนช่วยเหลือนักเรียน อาศัยอำนาจตาม ข้อ 7 แห่งระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือนักเรียน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อเร็ว ๆ นี้

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!